Novosti & projekti, Srednjoškolci pričaju!

A vaš plan za nas je?

Dragi srednjoškolci/ke i dragi volonteri/ke, sretan nam Međunarodni dan volontera! Želimo čestitati i zahvaliti se svakom volonteru na prethodnom periodu, svim satima koje ste uložili, svom trudu i radu i želji za volontiranjem i poboljšanjem našeg društva.

 

“Volontiranje je aktivnost od interesa za Bosnu i Hercegovinu kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.”

 

“Volontiranje se obavlja slobodnom voljom volontera iz razloga solidarnosti”.

 

Volontiranje i njegova glavna svrha jeste zapravo ono što ASuBiH njeguje, što potiče u svim srednjoškolcima/kama i ono što želi da svaki ASuBiHovac nosi u sebi. 

 

Po Zakonu o volontiranju Federacije BiH i Republike Srpske, sa volontiranjem možemo početi sa navršenih 15 godina kao maloljetni volonteri (lice od 15 do 18 godina). Kao takav, “maloljetni volonter ima sva prava volontera određena ovim zakonom”. Dok, po Zakonu o volontiranju Brčko distrikta, sa navršenih 15 godina, smatrani smo kao volonteri (“Volonter može biti lice koje ima najmanje 15 godina života.”). Srednjoškolci/ke, kao dio ovih kategorija, ulažu velike napore, razvijaju sebe, prikupljaju mnoga znanja, rasprostranjuju svoju mrežu kontakata i postaju svjesniji svog glasa i svog potencijala te sve to vraćaju u svoje lokalne zajednice i šire. Želimo se zahvaliti svakom srednjoškolcu/volonteru što je uložio svoj trud i rad te sa svojom motivacijom i željom pridonio radu i rastu svoje lokalne zajednice i cijele BiH. 

 

“Vlada Federacije BiH poticat će uspostavljanje mehanizama za tehničku pomoć, programe obuke, usluge informiranja i širenja informacija o prednostima volontiranja.”

 

“Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine javnim politikama promoviše volontiranje kao aktivnost od javnog interesa za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko distrikt BiH) koja doprinosi aktivnom uključivanju građana, a naročito mladih, u rješavanju socijalnih i drugih društvenih pitanja, doprinosi razvoju humanijeg društva jednakih mogućnosti i ukupnom poboljšanju kvaliteta života građana u Brčko distriktu BiH.”

 

“Podršku razvoju i promociji volontiranja Ministarstvo će finansirati na osnovu Pravilnika o finansiranju mjera i aktivnosti podrške razvoju i promociji volontiranja koji donosi ministar porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: ministar).”

 

Iako smo imali pozitivnih primjera poput Republike Srpske, gdje su 2011. ozbiljniji koraci ka primjeni Zakona o volontiranju RS započeti u okviru implementacije projekta “Volonterskom legislativom do razvoja lokalnih zajednica”, a koji je započeo krajem 2011, a završio krajem 2014. godine, mnogo je više slučajeva gdje su volonteri uskraćeni za implementaciju njihovih prava i obaveza koja su im zakonom propisana i određena.

 

Mi, Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, apelujemo svim organima vlasti da prepoznaju važnost i vrijednost volonterizma u Bosni i Hercegovini, njegov utjecaj na naše društvo i prepoznaju volontiranje kao mehanizam razvoja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.

 

Volonterima je neophodno pružiti adekvatnu implementaciju Zakona o volontiranju kako bi ojačali individue u našem društvu te samim time doprinijeli razvoju bosanskohercegovačkog društva.