Novosti & projekti

Asocijacija srednjoškolaca u BiH raspisuje konkurs za 5 članova Tima asistenata!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za treću generaciju Grupe volontera, odnosno od ove godine modifikovanu u Tim asistenata, što je odlična prilika za sve članove koji se žele aktivnije posvetiti radu organizacije!

Ove će godine Tim asistenata brojati 5 najaktivnijih članova ASuBiH-a, tj. članovi koji imaju iskustva sa organizacijom i implementacijom aktivnosti i projekata.

Glavna uloga člana Tima asistenata jeste pomoć Upravnom odboru pri realizaciji projektnih aktivnosti i sprovođenje istih. Mandat članova Tima asistenata trajat će do naredne Generalne skupštine od trenutka početka njihovog mandata.

Članovi Tima asistenata, na hijerarhijskoj ljestvici nalaze se iznad koordinatora lokalnih timova, ali ispod članova Upravnog odbora.

Poziv za dostavljanje aplikacije za Tim asistenata će biti otvoren do 26.1.2021. godine do 23:59 časova, a rezultati će biti objavljeni 30.01.2021. godine na našoj web stranici. Nakon objave rezultata izabrani članovi Tima asistenata  će biti kontaktirani, te će im biti pružene sve potrebne informacije za rad.

Članovi koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

da su državljani Bosne i Hercegovine;

da pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;

– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;

– da je član/ica lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja;

– da nisu na poziciji koordinatora lokalnog tima.

Neblagovremene, nepotpune te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem se neće uzeti u razmatranje.

Pet aktivnih ljudi će imati priliku direktno se upoznati sa radom Upravnog odbora, te svojim idejama i znanjem pomoći u razvijanju svake od funkcija u Upravnom odboru.

 

Aplikaciju za nove članove Tim asistenata možete pronaći ovdje!

 

Ukoliko imate iskustva sa radom u ASuBiH-u i posjedujete znanja i vještine kojima biste upotpunili poziciju člana Tima asistenata, Upravni odbor Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini  želi Vam mnogo sreće u pisanju aplikacije!