Fond Socijalnog dana, Novosti & projekti, Socijalni dan

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini otvara poziv za finansiranje projekata iz Fonda Socijalnog dana 2018.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za dostavljanje projektnih prijedloga srednjoškolaca u sklopu projekta “Socijalni dan 2018”. Nakon što je ASuBiH 19. oktobra 2018. godine realizovao svoj treći po redu “Socijalni dan”,projekat u kojem je 1564 srednjoškolaca jedan dan provelo volontirajući u firmama, otvoren je Fond Socijalnog dana za podršku projektnih ideja srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine.

Svaki poslodavac koji je bio partner na ovom projektu te pružio priliku srednjoškolcima da jedan dan provedu u preduzećima i kompanijama, dužan je bio uplatiti iznos dnevnice. Novac kojeg su srednjoškolci zaradili taj dan, oformio je Fond Socijalnog dana 2018. Iz tog Fonda će se finansirati projekti koji su usmjereni ka srednjoškolcima, te koji će doprinjeti razvoju lokalnih zajednica i razvoju mladih u sklopu te zajednice.

Prije popunjavanja Prijavnice za fond Socijalnog dana obratite pažnju na neke od osnovnih kriterija po kojima će komisija, zadužena za odabir i podršku projekata, (koju čini 6 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine, od kojih 3 člana Upravnog odbora, 1 član Grupe volontera ASuBiH-a i 2 srednjoškolca koji su aktivno radili na projektu Socijalnog dana), vršiti odabir projektnih prijedloga.

 • Odgovorna osoba (koordinator/ica) mora biti srednjoškolac (14-19 ).
 • Budžet projektnog prijedloga ne može iznositi više od 900KM.

(Na osnovu ukupne sume budžeta je potrebno uračunati i 10% poreza koji je obavezan pri uplati sredstava na račun korisnika Fonda).

 • Budžet projektnog prijedloga ne može sadržavati kupovinu računara, sportske opreme, projektora, niti bilo koje druge opreme koja ostaje u trajnom vlasništvu.
 • Sve aktivnosti planirane ovim projektnim prijedlogom moraju biti na volonterskoj bazi.
 • Poziv se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
 • Ispred jednog lokalnog tima moguće je maksimalno aplicirati sa 2 projektna prijedloga.
 • U jednoj lokalnoj zajednici finansijsku podršku može dobiti samo jedan projektni prijedlog.
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest mjeseci.
 • Prijedlog projekta mora biti napisan na najviše 7 (sedam) stranica (uključujući budžet i plan aktivnosti) u fontu Times New Roman, veličina fonta 12.
 • Ciljevi projekta moraju biti jasno definisani, a aktivnosti u skladu sa budžetom.
 • Projekat doprinosi širenju aktivizma u Bosni i Hercegovini kao i umrežavanju srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
 • Projekat se kroz kreativan i inovativan način bavi rješavanjem aktuelnih problema srednjoškolaca.
 • Primarna ciljna skupina projekta moraju biti srednjoškolci.
 • Projekat je dostavljen u prijavnoj formi Fonda Socijalnog dana.

Projekat mora biti dio minimalno jedne tematske cjeline :

 • Društveni angažman u zajednici,
 • Edukacija srednjoškolaca,
 • Kulturne i sportske aktivnosti,
 • Rad sa srednjim školama u zajednici.


Prednost za dobijanje sredstava imaju članovi ASuBiH-a i Lokalni timovi koji su učestvovali u Socijalnom danu. Ukoliko imaš nedoumice oko toga da li tvoj projekat ispunjava kriterije Fonda kontaktiraj nas na mail asubih@yahoo.com.

Prijedlozi se šalju u elektronskoj formi na mail konkurs@asubih.ba

Svi projektni prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije 20.februara 2019.godine u 23:59h.

Projekat mora biti završen do 31.09.2019. godine, u što je uključeno i dostavljanje finansijskog i narativnog izvještaja.