Novosti & projekti

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 14 članova Grupe Volontera

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za drugu generaciju Grupe volontera, koja je odlična prilika za sve članove koji se žele aktivnije posvetiti radu organizacije!

Glavna uloga volontera jeste pomoć Upravnom odboru pri realizaciji projektnih aktivnosti i sprovođenje istih.Ovu grupu će činiti najaktivniji članovi organizacije, te članovi koji imaju iskustva sa organizacijom i implementacijom aktivnosti i projekata.

Članovi Grupe volontera, na hijerarhijskoj ljestvici nalaze se iznad koordinatora lokalnih timova, ali ispod članova Upravnog odbora.

Poziv za dostavljanje aplikacija za Grupu volontera  će biti otvoren do 17. 11.2019.godine do 23:59 časova, a 22.11.2019.godine će biti objavljeni rezultati na našoj web stranici.

Grupa volontera će se sastojati od 14 članova ASuBiH-a:

4 osobe će raditi na Socijalnom danu tokom cijele godine.
Njihova uloga u realizaciji Socijalnog dana podijeljena je na 4 funkcije (komunikacija sa školama, kreiranje baze lokalnih i državnih  preduzeća i rad na ugovorima)

-4 osobe će biti zadužene za rad sa mentorima, dakle zajedno sa mentorima će vršiti monitoring timova.

-3 osobe će raditi na polju fundraisinga te će vršiti monitoring projekata koje finasira ASuBiH iz Fonda Socijalnog dana.

-1 osoba će biti volonter na državnim projektima Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

-1 osoba će raditi na inicijativama  Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

1 osoba će biti volonter za odnose s javnošću.

 
Osoba ne može biti u grupi volontera ukoliko obavlja funkciju koordinatora lokalnog tima.

Četrnaest aktivnih ljudi će imati priliku direktno se upoznati sa radom Upravnog odbora, te svojim idejama i znanjem pomoći u razvijanju svake od funkcija u Upravnom odboru.

Aplikaciju za nove članove Grupe volontera možete pronaći ovdje!

Ukoliko imate iskustva sa radom u ASuBiH-u i posjedujete znanja i vještine kojima biste upotpunili jednu od pozicija volontera, Upravni odbor Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini  želi Vam mnogo sreće u pisanju aplikacije!