GLAVNI DONATOR

Schüler Helfen Leben
http://shl.ba
office@shl.ba

Schüler Helfen Leben (SHL) nastaje 1993. godine na inicijativu srednjoškolaca iz Njemačke, kao odgovor na ratna dešavanja na Balkanu, koji su u konvojima dovozili hranu i školsku opremu. Humanitarna organizacija mijenja status u Fondaciju 2006. god. Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben radi u više država bivše Jugoslavije, jedino predstavništvo SHL-a na Balkanu, nalazi se u Sarajevu a centralni ured SHL-a smješten je u Berlinu.

Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben je kroz Omladinsku politiku podržala Asocijaciju srednjoškolacau BiH sa 341.216,63 KM!

Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini

sarajevo.usembassy.gov

Finansirani projekti:
1. Friends without borders – Prijatelji bez granica

2. Friends without borders 2 – Prijatelji bez granica 2

Konzorcij italijanskih organizacija ICEI/IPSIA

icei.it
ipsia-acli.it/ipsia

Finansirani projekti:
1. ASuBiH kamp – Bosanska Krupa (2012.)

Općina Stari grad Sarajevo

starigrad.ba

Finansirani projekti:
1. Trening “Upravljanje projektnim ciklusom”

UNICEF Bosna i Hercegovina

unicef.org/bih/ba

Finansirani projekti:
1. Istraživanje o ranom odustajanju i napuštanju srednjoškolskog obrazovanja u BiH

Austrijska ambasada Sarajevo

www.bmeia.gv.at/bh/ambasada/sarajewo.html

Finansirani projekti:
1. Edukacija Friends without borders 2