I kopija vrijedi

Inicijativa “I kopija vrijedi” je pokrenuta 2015. godine od strane ASuBiH-a na temu upisne politike na visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.

U okviru inicijative ASuBiH je zagovarao promjene upisne politike jer na isti moraju predati sa originalnim dokumentima. Ovim, srednjoškolci/ke nemaju priliku promijeniti svoj izbor te manji postotak šanse da postanu studenti/ice visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Ovom inicijativom su promijenjeni članovi statuta u zakonu o visokoškolskom obrazovanju s kojim sada studenti/ice na: Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Bihaću, Univerzitetu u Zenici, Univerzitetu u Tuzli i Sveučilištu u Mostaru imaju priliku predati ovjerene kopije u jednom upisnom roku. U toku je zagovaranje inicijative na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru i na univerzitetima u Republici Srpskoj.

Ne daj da ti obrazovanje blijedi, dopusti da i kopija vrijedi!