Fond Socijalnog dana, Novosti & projekti, Socijalni dan, Srednjoškolske prilike

Imaš projekat na umu? Prijavi svoj projekat u sklopu Fonda Socijalnog dana

Dragi/e srednjoškolci/ke,

Imamo nešto veliko za podijeliti sa vama – Fond Socijalnog dana!

Zahvaljujući Fondu Socijalnog dana, koji predstavlja važan dio projekta ali i same asocijacije, srednjoškolci/ke imaju izvrsnu priliku za dobivanje podrške pri aktivnom djelovanju na uočene probleme u lokalnoj zajednici te samoj realizaciji svojih ideja!

Nakon uspješno realiziranog sedmog Socijalnog dana, gdje su srednjoškolci/ke zauzeli izvanrednih 1262 radnih mjesta širom Bosne i Hercegovine, odlučili smo otvoriti konkurs za Fond Socijalnog dana 2023. godine. Projekat omogućuje podršku ambicioznim srednjoškolcima/kama u rješavanju problema u njihovim lokalnim zajednicama.

Važna napomena za sve zainteresirane jeste da prije popunjavanja projektnih prijedloga za Fond Socijalnog dana, pažljivo prođete kroz kriterije za odabir projekata. Komisija, sastavljena od svega šest članova (dva člana Upravnog odbora, dva člana Grupe volontera, jedan aktivan PR menadžer i jedan aktivan koodinator), detaljno će proći kroz svaku prijavu u skladu sa postavljenim kriterijima:

 • odgovorna osoba (koordinator/ica) mora biti srednjoškolac/ka (14-19)
 • Budžet projektnog prijedloga nije veći od 1100KM (Na osnovu ukupne sume budžeta je potrebno uračunati i 10% poreza koji je obavezan pri uplati sredstava na račun korisnika Fonda)
 • Budžet ne može sadržavati kupovinu računara, sportske opreme, projektora, niti bilo koje opreme koja ostaje u trajnom vlasništvu!
 • Sve aktivnosti planirane ovim projektom moraju biti na volonterskoj osnovi.
 • Poziv se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu!
 • Ispred jednog lokalnog tima moguće je prijaviti maksimlno 2 projektna prijedloga, i samo jedan može dobiti finansijsku podršku!
 • Trajanje projekta nije duže od 6 mjeseci.
 • Prijedlog projekta mora biti napisan u fontu Times New Roman, veličina fonta 12 i može se sastojati od najviše 7 stranica!
 • Ciljevi projekta moraju biti jasno definisani, a aktivnosti u skladu sa budžetom.
 • Primarna ciljna skupina projekta moraju biti srednjoškolci/ke.
 • Projekat je dostavljen u primarnoj formi Fonda Socijalnog dana.

Svi srednjoškolci i neformalne grupe , bez obzira na članstvo u Asocijaciji srednjoškolaca BiH, pozvani su da se prijave sa svojim inovativnim prijedlozima i projektima, te da na kreativan način nađu rješenje aktueknih problema. S toga predstavite svoj projekat, koji mora biti dio jedne od sljedećih cjelina:

DRUŠTVENI ANGAŽMAN – doprinos zajednici (npr. rekonstrukcija parka, šetališta, igrališta i svega sličnog što je uključeno u društveni angažman)

KULTURA I UMJETNOST – podrazumijeva segmente koji se odnose na poboljšanje kulture u vašim lokalnim zajednicama i promocija same umjetosti

EDUKACIJA SREDNJOŠKOLACA/KI – podrazumijeva razne radionice, seminare, pa čak i razmjene. Ovaj vid projektva veoma je koeistan svima koji žele svoju pažnju posvetiti neformalnom obrazovanju, pomoći svojoj zajednici i provesti vrijeme sa drugim srednjoškolcima!

RAD SA SREDNJIM ŠKOLAMA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA – bilo koja aktivnost koja doprinosi razvoju infrastrukture ili nastave u školama. Budite oni koji se bore i zagovaraju za bolje obrazovanje i teže ka motivaciji svih srednjoškolaca!

 

Aplikacija za prijavu nalazi se na sljedećem linku: Prijavnica za Fond Socijalnog dana.

Prednost za dobivanje sredstava imaju lokalni timovi koji su učestvovali u Socijalnom danu.

Ukoliko imaš nedoumice oko tvog projekta i da li on ispunjava kriterije Fonda, osjećaj se slobodno da kontaktiraš naš mail asubih@yahoo.com i dobiješ sve potrebne informacije. Tu smo za tebe!

Prijedlozi se šalju u elektronskoj formi na mail konkurs@asubih.ba (obavezno dodati prilikom slanja maila cc : asubih@yahoo.com)

Rok za dostavljanje vaših projektnih prijedloga je 30.april 2024. godine u 23:59h.

Ovo je vaš trenutak da prikažete i realizujete ideje za poboljšanje svoje lokalne zajednice, te da inspirišete ostale i ostavite trajan utisak na srednjoškolce.

Vaš ASuBIH želi vam mnogo sreće u pisanju projekata i veselimo se istim!