Novosti & projekti

Koji timovi su bili najaktivnijii u martu ?

Dragi/e naši/e srednjoškolci/ke,

Upravni odbor je pomno pratio vaše aktivnosti i izabrao najaktivnije lokalne timove mjeseca marta, a to su lokalni tim Velika Kladuša i lokalni tim Široki Brijeg.

Aktivnosti ovih timova su značajno doprinijele razvoju spomenutih zajednica i razvoju samog ASuBiH-a.

 

Aktivnosti koje je realizovao lokalni tim Široki Brijeg, regija Jug, mentorica Petra Popović :

Lokalni tim Široki Brijeg organizovao je veliki broj aktivnosti gdje su skupili prihode za svoj lokalni tim, te ih kasnije iskoristili za korisne aktivnosti i napredak svoje zajednice. Osim toga, kordinator i članica lokalnog tima su prisustvovali edukaciji za lokalne predstavnike, te znanje sa iste primijenili u svojoj zajednici.Široki Brijeg je novi lokalni tim koji je zvanično osnovan početkom marta, ali je na samom početku održao veliki broj sastanaka, te sastanak sa Vijećem mladih. Tu su imali priliku da uče o pravima mladih i angažmanu u zajednici.

 

Aktivnosti koje je realizovao lokalni tim Velika Kladuša, regija Sjever, mentorica Imelda Halilagić :

Lokalni tim Velika Kladuša organizovao je veliki broj sastanaka i aktivnosti u martu. Jedan od najznačajnijih jeste  ” Sportski dan “  kao podrška CIVITAS  projektu koji se bavi temom aktivni sportisti u pasivnom gradu, od kojeg sva primanja idu u obnovu vanjskog igrališta. Osim toga, organizovali su prezentaciju o historiji ženskih prava povodom 8. marta.

 

Ovom prilikom želimo čestitati lokalnim timovima Široki Brijeg i Velika Kladuša zbog dosadašnjeg angažmana, te želimo da ovi timovi budu motivacija ostalim timovima .

Nismo tihi !