Novosti & projekti, Uncategorized

Konkurs za prijem u radni odnos Projekt koordinatora/ice

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuju konkurs za prijem u radni odnos za poziciju Projektni koordinator/ica.

  Tražimo komunikativnu osobu sa izraženim organizacijskim vještinama, spremnu na stalnu komunikaciju i dinamičan rad sa srednjoškolcima. Ovo je pozicija sa punim radnim vremenom, bazirana u našoj kancelariji u Sarajevu. Projekat ima za cilj da se zalaže za povećanje nivoa uključenosti srednjoškolaca u procesima donošenja odluka koji utječu na njihov status u društvu. Kroz različite vrste aktivnosti želimo istražiti, informisati, motivisati i osnažiti srednjoškolce kako bi preuzeli vodeće uloge u kreiranju dijaloga i postizanjekonsenzusa sa relevantnim akterima za njihove trenutne potrebe.

Do sada je ASuBiH odradila niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10000 srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine. ASuBiH se bavi edukacijom srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radimo na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire. Brojimo više od 1700 članova u 68 lokalnih zajednica te su lokalni timovi u 2019. godini sproveli 365 aktivnosti i projekata.

Detaljne informacije o konkursu možete pronaći OVDJE

Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoj CV i motivaciono pismo te minimalno dvije relevantne preporuke do 17.5.2020. godine do 18:00 sati na e-mail asocijacijasrednjoskolaca@gmail.com.
Nepotpune aplikacije i aplikacije poslane poslije predvi
đenog roka nećemo uzimati u razmatranje.