Šta su lokalni timovi?

Lokalni timovi su podružnice ASuBiH-a čiji je rad fokusiran na aktivnosti koje utiču na poboljšanje statusa srednjoškolaca u lokalnoj zajednici. Lokalni timovi ASuBiH-a djeluju u 72 grada širom BiH.

Svaki grad, tačnije svaka lokalna zajednica, se suočava sa različitim problemima. Upravo iz tog razloga lokalni timovi su odlična prilika sprovođenja misije ASuBiH-a u lokalnim zajednicama, kao i prilika za sve srednjoškolce da svoje vrijeme ulože u poboljšanje svog statusa i stvaraju prilike za svoje vršnjake i sebe, te direktno djeluju na probleme s kojima se susreću. Bogatstvo ASuBiH-a ogleda se upravo u različitosti, dinamici i rasprostranjenosti naših lokalnih timova.

Lokalni timovi osmišljavaju i sprovode svoje samostalne aktivnosti, kao i aktivnosti koje se realiziraju na državnom nivou kao što su Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca, Dana volontera, Dana mladih. ASuBiH lokalnim timovima osigurava podršku za aktivnosti, koja podrazumijeva mentorstvo, događaje koji su organizirani u svrhu educiranja članova, zajedničke projekte za koje ASuBiH osigurava sav potreban materijal kao i lakši pristup fondovima za NVO.

S vremenom, lokalni timovi mogu izrasti u snažne lokalne kapacitete koji prave ogromne promjene u svojoj lokalnoj zajednici, samostalno aplicirajući za sredstva i implemenirajući projekte, kao dio Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

Kako osnovati lokalni tim?

Za osnivanje lokalnog tima potrebno je ispuniti tri jednostavna zadatka (ili napraviti 3 jednostavna koraka):

1. Okupiti tim od najmanje pet srednjoškolaca zainteresiranih za osnivanje lokalnog tima;

2. Popuniti aplikaciju za osnivanje lokalnog tima i dostaviti je Upravnom Odboru Asocijacije (asubih@yahoo.com)

3. Realizirati dvije aktivnosti:
– Održati prezentaciju ASuBiH-a za srednjoškolce grada u kojem se osniva tim;
– Drugu aktivnost planiraju članovi tima na osnovu svojih ideja i problema koje su prepoznali u svojoj lokalnoj zajednici (npr. ulična aktivnost, noć poezije, bojanje klupe itd.)

Ko može da postane lokalni tim?

Lokalni tim može osnovati skupina bilo kojih pet srednjoškolaca iz jednog grada, na čelu sa lokalnim koordinatorom. U jednom gradu može postojati samo jedan lokalni tim.

ko_moze_postati_tim
klara

KLARA PUŠELJIĆ

Mentorska regija: Kerber
Mentor: Klara Pušeljić

IMG_20211017_163730-scaled

NATALIE PERIĆ

Mentorska regija: Pegaz
Mentor: Natalie Perić

layla

LAYLA MULIĆ

Mentorska regija: Feniks
Mentor: Layla Mulić

asubih_logomap

POŠALJI ZAHTJEV

Ako želite osnovati tim, javite nam se na asubih@yahoo.com ili na naše društvene mreže!

OSNIVANJE LOKALNOG TIMA

Članci