Nemoj biti tih, reci ASuBiH

10 godina djelovanja ASuBiH-a!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

ASuBiH je osnovana 04.11.2007. godine na Osnivačkoj generalnoj skupštini u Sarajevu, podrškom preko 250 srednjoškolaca, predstavnika svojih lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje ove organizacije, pored samih srednjoškolaca, pokrenula je njemačka fondacija Schuler Helfen Leben (SHL) koja je i generalni donator ASuBiH-a.

Do sada je ASuBiH odradila niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10000 srednjoškolaca iz svih dijelova širom Bosne i Hercegovine.

ASuBiH se bavi edukacijom srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, izmjenama, dopunama i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.

ASuBiH je punopravni član OBESSU-a (Organising Bureau of European School Student Unions) od 2009. godine. ASuBiH je do sada učestvovao na mnogobrojnim OBESSU eventima širom Evrope.

Međusobno povezivanje članova Udruženja sa ciljem unaprijeđivanja njihovog statusa u društvu, zaštite osnovnih prava i stvaranja boljih uvjeta života i obrazovanja.

Stvaranje mišljenja o problemima i ponašanju od općeg značaja za srednjoškolce i druge mlade, i kao takve predstaviti ih javnosti, vladinim, nevladinim i drugim relevantnim institucijama.

Zalaganje za poboljšanje položaja svakog pojedinog srednjoškolca u društvu i obrazovnom sustavu, i u svakom drugom pogledu. Razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini stvara uslove za razvoj kritičke misli kod srednjoškolaca i njihov angažman u zajednici kroz strateška i podržavajuća partnerstva, obuke i zagovaranje za sistemske promjene.

Srednjoškolci i srednjoškolke su pokretači društvenih promjena.