Fond Socijalnog dana, Novosti & projekti

Podržani novi projekti u sklopu Fonda Socijalnog dana!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je nakon otvorenog konkursa za dostavljanje projektnih ideja srednjoškolaca zaprimila 15 projektnih prijedloga od kojih je 5 odlukom komisije (koja se sastojala od 6 članova) dobilo finansiranje.

Raduje nas činjenica da ste uočili probleme u svojim lokalnim zajednicama i da vam je cilj da ih riješite na što bolje, kreativnije i zabavnije načine.

Podržani projekti su:

*projekti su poredani nasumično*

1. EcoEden: Renesansa školskog dvorišta (Sarajevo)
2. Ključkograd (Ključ)
3. Različitost je naša boja (Ugljevik)
4. Boji, crtaj, gradi (Mostar)
5. PetrovACT 3 (Bosanski Petrovac)

Koordinatori/ce projekata koji su podržani će biti kontaktirani u što skorijem roku od strane Upravnog odbora.

Prije potpisivanja ugovora, Upravni odbor organizacije ima pravo da zatraži od koordinatora/ice projekta da izvrši određene izmjene na projektnom prijedlogu, uključujući i prilagodbe budžeta.

Važno za naglasiti je da ove godine imamo trenutačno manji broj podržanih projekata, ali naravno s razlogom. U toku ove godine planiramo podržati još veći broj mladih u različitim sferama, te zbog toga radimo na promjenama.

Želimo čestitati svima čiji su projektni prijedlozi podržani iz Fonda Socijalnog dana 2023, te im poželjeti sreću u realizaciji istih, a za projekte koji nisu podržani vjerujemo da će se upornošću i radom uspjeti realizovati!

Srednjoškolci/ke su i ovaj put pokazali svoju kreativnost i želju za radom, te im ovim putem poručujemo da nastave raditi i boriti se za svoj bolji status, jer su upravo u tome najbolji.

Zapamtite, kad de male ruke slože sve se može..