Novosti & projekti

Regionalna edukacija u Bihaću

Nakon Regionalne edukacije u Tuzli, red je došao i na Bihać i mentorsku regiju Sjeverozapadna Bosna. Regionalna edukacija u Bihaću održala se u periodu 12.-14.4.2019.

Šta je Regionalna edukacija?

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) okuplja preko 1600 srednjoškolaca unutar 64lokalne zajednice radeći na poboljšanju statusa srednjoškolaca. Lokalni timovi su podružnice koje djeluju u lokalnim zajednicama i okupljaju srednjoškolce predvođene koordinatorom lokalnog tima. Lokalni timovi podijeljeni su u tri regije, a svake godine organizuju se tri Regionalne edukacije koje okupljaju lokalne koordinatore, odnosno srednjoškolce sve tri regije. Prva je održana u Tuzli, a druga u Bihaću u prostorijama Kulturnog centra. Regionalna edukacija okupila je 25 učesnika iz 17 lokalnih zajednica, a za cilj imala je edukovati i osnažiti učesnike za njihov daljnji rad u zajednicama. Treneri edukacije bili su mentor regije Sjeverozapadna Bosna (član Upravnog odbora organizacije) Arslan Arnautović, član Grupe volontera Emil Karajić, i predsjednica organizacije Matea Brkić. Zajedno sa učesnicima obradili su teme aktivizma, volonterizma, identifikacija problema i osmišljavanje projekata za njihovo rješenje, ukidanje stereotipa i predrasuda, kako biti lider, team building i grupni rad. Sa stečenim znanjem i vještinama učesnici su spremni za daljnji angažman u zajednicama i prenošenje znanja članovima lokalnih timova.

Osvrt Emila Karajića, član Grupe volontera:
“Ovogodišnja regionalna edukacija za koordinatore sjeverne i srednje Bosne je održana u Bihaću u periodu od 12. Do 14.4. Više nego sretan sam o načinu kako se izvela edukacija, od novih prijateljstava do samog znanja kojeg smo stekli. Imao sam čast da budem trener zajedno sa mentorom Arslanom i predsjednicom Mateom tim novim ljudima, koji se iz dana u dan trude da stanje u svojim lokalnim zajednicama promijene na bolje. Presretan i preponosan sam na sve!”

Osvrt Arslana Arnautovića mentor, član Upravnog odbora:
”Bio sam učesnik regionalne edukacije i mogu vam reći da je potpuno nova stvar biti trener i voditi grupu od 25 izuzetno motivisanih mladih. Iskreno, ekipa na regionalnoj edukaciji u Bihaću je bila veoma raspoložena i vjerujem da će se, kada se vrate kućama, potruditi da mijenjaju svoje lokalne zajednice. Bit svega je da prenesemo znanje kao što su ga i nama prenosili!”

Osvrt učesnika,Kemal Oračević, Bihać:
“Meni kao učesniku regionalna edukacija za koordinatore timova je bilo nešto što će me zauvijek pratiti kako u životu aktiviste tako i u svakodnevnom životu. Naučio sam dosta o sebi, zbližio se sa ljudima koji su mi sada dragi. Ovo je jedna od onih stvari koje jasno govore da je ASuBiH jedna ogromna porodica, jer ja sam se osjećao kao dio porodice. Ponosan sam na sve ovo i stvarno me je edukacija motivisala da se borim za ideju ASuBiHa. Počinjem primjenjivati naučeno već od danas, jer sam ubijeđen da me ovo iskustvo čini boljim koordinatorom i na kraju krajeva boljom osobom. Ne mogu dočekati sljedeći susret sa ovom ekipom jednostavno.”

Osvrt Mateje Brkić, predsjednice organizacije: 
“Druga regionalna edukacija po redu nadmašila je naša očekivanja i pokazala nam još jednom od kojeg je značaja djelovanje srednjoškolaca u svojim lokalnim zajednicama. Provela sam tri dana sa najboljim od najboljih i živjela aktivizam punom parom. Još jedan naš vikend prošao je produktivno. Zadovoljstvo mi je bilo naučiti i učiti! Nemoj biti tih.”

Zahvaljujemo se Fondaciji Schüler Helfen Leben i Vladi Unsko-sanskog kantona na sponzoriranju regionalne edukacije za koordinatore.