Naša škola, Novosti & projekti

Saopštenje za javnost

Građanska inicijativa „Naša škola“ organizira mirno okupljanje građan/ki ispred zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku, Stanična 43, dana 20.06.2017.godine sa početkom u 12:00h. Ovim okupljanjem želimo izraziti nezadovoljstvo i hitno rješavanje problema „Dvije škole pod jednim krovom“ na području općine Jajce. Na skupu se očekuje preko 300 građan/ki iz Jajca, Travnika, Novog Travnika i drugih gradova širom BiH koji dolaze organiziranim prijevozom u Travnik s ciljem pružanja podrške srednjoškolskom obrazovanju.

Ministrica obrazovanja, nauke i kulture SBK Katica Čerkez primila je delegaciju srednjoškolaca iz Jajca u svoj kabinet na razgovor. Zaključila je ministrica da novog upisa u novoformiranu školu na prostoru općine Jajce ove godine neće biti. U toku razmatranja zahtjeva o potpunom prestanku djelovanja na izgradnji i zapošljavanju kadra u školu u Jajcu, ministrica Katica Čerkez je usmeno obećala podnošenje zahtjeva za potpuno ukidanje škole Skupštini Srednjobosanskog kantona u roku od 7 dana.

Zaključeno je da resor ministarstva obrazovanje, nauke i kulture SBK spreman na rad u radnom tijelu/grupi na kreiranju reformi u sektoru obrazovanja za osnovne i srednje škole na prostoru Srednjobosanskog kantona zajedno sa predstavnicima osnovaca i srednjoškolaca i svih revelantnih stručnjaka iz iste oblasti. U skladu sa navedinim riječima ministrice Katice Čerkez, Građanska incijativa će u narednom periodu inicirati prvi radni sastanak na temu jedinstvenog plana i programa za sve. Iz Aneksa 4 Deytonskog mirovnog sporazuma, član 2 (Ljudska prava i fundamentalne slobode), stav 4 (Nediskriminacija)- Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u aneksu na ovaj ustav će biti osiguran. Sva lica u Bosni i Hercegovini će biti slobodna od diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno i društveno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, vlasništvo, rođenje ili drugi status.
Na sastanku je istaknuto da upravo ovaj član Ustava BiH predstavlja problem u rješavanju fenomena„Dvije škole pod jednim krovom“.
Ostaju još uvijek otvorena pitanja koja se odnose na novac koji je bio predviđen za formiranje škole i izdvojen iz nepoznatih izvora, a upoznati smo sa činjenicom da novac nedostaje u reformisanju i infrastrukture na prostoru Jajca, kao i problem drugih škola na prostoru Srednjobosanskog kantona na koje delegacija srednjoškolaca nije dobila odgovor od ministrice Katice Čerkez sa riječima „To je viša politika“.

Ovo prilikom zahtjevamo od Skupštine Srednjobosanskog kantona da omogući prisustvovanje delegecije Građanska inicijativa „Naša škola“ na narednoj sjednici i razmatranju stavljanju van snage odluko o osnivanju škole u Jajcu. Preko 200 srednjoškolaca koji su 20.06.2017. godine koji su bili prisutni ispred Vlade Srednjobosanskog kantona su ogorčeni izjavama ministrice Katice Čerkez „Idite u disko“ i „Vi ste mehanizam međunarodne zajednice“. Smatramo da ovakve riječi vrijeđaju mlade ljudi koji su godinu dana vodile grčevitu borbu protiv jedne podjele više, koju su se na 35 stepeni borili za kvalitetno obrazovanje i za školu bez diskriminacije zagarantovanu Ustavom BiH, na kojeg se ministrica i poziva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *