Mi želimo dobru praksu, a vi?, Novosti & projekti, Praktična nastava

Sedma stanica…Široki Brijeg! “Mi želimo dobru praksu, a vi?”

U Širokom Brijegu smo sa našim srednjoškolcima/kama razgovarali o izazovima sa kojima se susreću tokom praktične nastave.

Jedan od ključnih zaključaka koje smo iznijeli jest potreba za uvođenjem više terenskih istraživanja i ekskurzija:

“Smatram da više terenskih istraživanja i ekskurzija može doprinijeti boljem razumijevanju gradiva i razvijanju praktičnih vještina.” dodao je učesnik.

Prema tome, potrebno je stvoriti okruženje koje će podržati inovativne pristupe u obrazovanju, kao što su interaktivne radionice, projektni zadaci i mentorski programi.

Drugi učenik je dodao svoje razmišljanje o potrebi za jačom suradnjom između škola i lokalne zajednice:

“Vjerujem da bi više suradnje između škola i lokalne zajednice donijelo mnoge koristi za učenike i njihovo obrazovanje.”

 

Ovakav pristup praktičnoj nastavi bi naše srednjoškolce/ke direktno povezao s stvarnim svijetom rada i omogućio da steknu iskustvo prije ulaska u profesionalni rad.

Ova razmjena ideja ne samo da je potaknula razmišljanje o trenutnom stanju obrazovnog sistema, već nam ukazuje i na potrebu za konkretne akcije ka promjenama. Zato, pozivamo obrazovne institucije i lokalne zajednice da zajednički rade na implementaciji novih programa praktične nastave koji će bolje pripremiti učenike za izazove 21. stoljeća.

ASuBiH će nastaviti svoje aktivnosti u još nekoliko bh. gradova pa nas pratite na društvenim mrežama (@asubih) i na našoj web stranici www.asubih.ba kako biste bili informisani o budućim događajima i aktivnostima.

Projekat „Mi želimo dobru praksu, a vi?“ implementira Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT.