Novosti & projekti, Srednjoškolske prilike

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za novu generaciju Tima asistenata!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za novu generaciju Tima asistenata. Tim asistenata je odlična prilika za sve članove/ice koji/e se žele aktivnije posvetiti radu organizacije!

 

Glavna uloga člana Tima asistenata jeste pomoć Upravnom odboru pri realizaciji projektnih aktivnosti i sprovođenje istih te će ove godine primarni fokus biti na radu u poljima odnosa sa javnošću i marketinga, rada sa lokalnim timovima, kao i rad na Socijalnom danu. Mandat članova/ica Tima asistenata trajati će do naredne Generalne skupštine od trenutka početka njihovog mandata te će Tim asistenata brojati 5 članova/ica.

 

Poziv za dostavljanje aplikacije za Tim asistenata će biti otvoren do 12.1.2022. godine do 23:59 časova, a rezultati će biti objavljeni 16.01.2022. godine na našoj web stranici. Nakon objave rezultata izabrani članovi Tima asistenata će biti kontaktirani te će im biti dostavljene sve potrebne informacije za rad. Aplikacije se šalju na konkurs@asubih.ba.

 

Članovi koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– da su državljani Bosne i Hercegovine;

– da pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;

– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;

– da je član/ica lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.

 

Neblagovremene, nepotpune te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem se neće uzeti u razmatranje.

 

Pet aktivnih ljudi će imati priliku direktno se upoznati sa radom Upravnog odbora te svojim idejama i znanjem pomoći u razvijanju polja u kojima ASuBiH djeluje.

 

Aplikaciju za nove članove Tim asistenata možete pronaći ovdje!

 

Ukoliko imate iskustva sa radom u ASuBiH-u i posjedujete znanja i vještine kojima biste upotpunili poziciju člana Tima asistenata, Upravni odbor Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini želi Vam mnogo sreće u pisanju aplikacije!