UPRAVNI ODBOR 2019-21

9. Aleksandra Đorem ČLANICA UPRAVNOG ODBORA) (aleksandra.dorem@asubih.ba

ALEKSANDRA ĐOREM

V.D. PREDSJEDNICE 2020/2021
aleksandra.dorem@asubih.ba
IMG_6740

AZRA SORGUČ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA, PREDSJEDNICA 2019/2020
azra.sorguc@asubih.ba
fotografija

AJSEL KANIŽA

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU 2020/2021
ajsel.kaniza@asubih.ba
Ademir Čaušević

ADEMIR ČAUŠEVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
ademir.causevic@asubih.ba
138980895_2464470173849882_5719761104010858790_n

ALMEDINA IŠERIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA
almedina.iseric@asubih.ba
5. Arman Ćulah (ČLAN UPRAVNOG ODBORA) (arman.culah@asubih.ba)

ARMAN ĆULAH

DOPUNSKI ČLAN UPRAVNOG ODBORA
arman.culah@asubih.ba
6. Ismar Ajkunić (ČLAN UPRAVNOG ODBORA) (ismar.ajkunić@asubih.ba

ISMAR AJKUNIĆ

DOPUNSKI ČLAN UPRAVNOG ODBORA
ismar.ajkunic@asubih.ba
7. Sabina Hujić (ČLANICA UPRAVNOG ODBORA) (sabina.hujic@asubih.ba)

SABINA HUJIĆ

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA
sabina.hujic@asubih.ba
8. Omar Konjičanin (ČLAN UPRAVNOG ODBORA) (omar.konjicanin@asubih.ba)

OMAR KONJIČANIN

DOPUNSKI ČLAN UPRAVNOG ODBORA
omar.konjicanin@asubih.ba
Adnana Turkić

ADNANA TURKIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020
Irma Rešidović

IRMA REŠIDOVIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020
Jovana Jotanović

JOVANA JOTANOVIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020

ADNA RIZVAN

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020
Faruk Topuz - PK

FARUK TOPUZ

PROJEKTNI KOORDINATOR
faruk.topuz@asubih.ba

MIRZA ŠAĆIRI

OFFICE MANAGER
mirza.saciri@asubih.ba

UPRAVNI ODBOR 2018-19

MATEA BRKIĆ

PREDSJEDNICA

ZERINA HUBJER

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

BILAL SOFTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMA TUTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

LUKA RAMLJAK

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SELMA TURČINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

RIAD ČILIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ARSLAN ARNAUTOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA ČENGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2017-18

VALERIJA BLAGOJEVIĆ

PREDSJEDNICA 2017/2018

ZERINA HUBJER

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

IKBALA MAKIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

BILAL SOFTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SARA ČURIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

RIAD ČILIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SELMA TURČINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA ČENGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MAJDA AVDIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

DIN FERIZOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2015-17

ADNA SOKOLOVIĆ

PREDSJEDNICA 2016/2017

AMAR KUNDALIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2015/2016

FARUK GUTIĆ

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

FARUK TOPUZ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMINA ČELIKOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

VALERIJA BLAGOJEVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MILJAN ĐURICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDIM ALIBEGOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2013-15

MILICA ŠLJIVIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNICA 2014/2015

HAJRUDIN SOLAK

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2013/2014

ADIS PUŠČULOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA BRIČIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMRA MEMAGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMIR ZULEJHIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMAR KAVGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

HARIS SELMANOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDŽAD KAMENICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SAMIR MAHMIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2011-13

EDO KANLIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2012/2013

DINO BEŠIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

TARIK MORANJKIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDŽAD KAMENICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ADISA ČOLAKOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

PETRA IVANOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MUNIR HALVADŽIJA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SAMIR MAHMIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2009-11

ADNAN VEHABOVIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2009/2010

SANDRA VELETIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNICA 2010/2011

ADNAN BARUČIJA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EDITA VELIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMINA GOLETIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ALDIN ALIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

UPRAVNI ODBOR 2007-09

FARUK

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2008/2009

NEDIM KRAJIŠNJIK

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ADNAN PRIPOLJAC

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SPOMENKA NIKIĆ (BOROVIĆ)

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MILANA REGOJEVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

IVICA HRKAĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

VLASTA VALAN GLIŠIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA