ASuBiH dictionary

Struktura ASuBiHa se sastoji od članova pa do viših funkcija, jer da nije članova ne bi bilo ni same organizacije. Također ASuBiH ima 3 mentorske regije, svaku regiju vodi jedan mentor, nazivi regija su: Kerber, Pegaz i Feniks.

Svaki lokalni tim, da bi postojao, mora da se sastoji od koordinatora, PR Menadžera, te zamjenika koordinatora.

Koordinator – osoba koja je izabrana od strane članova da bude na čelu tima, mandat traje 1 godinu ali se može produžiti na 2 godine. 

PR Menadžer – također osoba koja je izabrana od strane članova, zadužena za društvene mreže i odnose sa javnošću

Zamjenik koordinatora – zadužen da mijenja koordinatora u nekim određenim situacijama.

Upravni odbor – povlaštene osobe koje su na vrhu organizacije. Zaduženi za razne djelatnosti, ponajviše za praćenje dešavanja u timovima, samih vođa timova i općenito o dešavanjima u organizaciji.

Alumni članovi – uspješni poduzetnici i poslovni ljudi koji rade na visokim pozicijama. Napustili ASuBiH ali ASuBiH nije njih tako da su oni tu još uvijek sa nama.

Aktivizam – označava nečije stavove koje treba sprovesti ili primjeniti u praksi, odnosno kroz akciju, političke, ekonomske… ideje.

Aktivista – osoba koja učestvuje u aktivizmu i sprovodi određene akcije.

Međunarodni dan srednjoškolaca – dan koji se obilježavao u znak  sjećanja na stedntske proteste u Pragu 17.11.1939.g. gdje su protestovali protiv nacističke okupacije, te su streljani bez prethodnog suđenja.

Tim asistenata – izabrani članovi koji pomažu Upravnom odboru pri realizaciji  projektnih aktivnosti i pri sprovođenju istih.

Lokalni koordinator Socijalnog dana – osoba koja koordiniše na lokalnom nivou sprovođenje projekta, organizuje sastanke sa lokalnim timom, edukuje srednjoškolce na koji način da lobiraju radna mjesta.

Socijalni dan – projekat ASuBiH-a gdje srednjoškolci svoj jedan dan u godini svoje školske klupe mijenjaju za radno mjesto, prethodno izlobiraju svoje radno mjesto.

Inicijativa – kada uočimo problem u lokalnoj zajednici i odlučimo da riješimo problem, uključujući i lokalnu zajednicu u rješavanju problema.

Lobiranje –  srednjoškolci traže od firmi neku svotu novca ili pomoć za odvijanje projekata.

Generalna skupština – kroz naš Godišnji događaj uključujemo srednjoškolce (članove naše organizacije) u odabir novih članova tima Upravnog odbora koji će upravljati strukturama naše organizacije u skladu sa zajedničkom misijom i vizijom Asocijacije.

Međunarodni dan volontera – proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. 12. 1985. godine. Od tada se svake godine 5.12 obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak koji obilježava naša organizacija.

Office Manager – osoba koja je odgovorna za organizovanje svakodnevnih administrativnih zadataka organizacije, odgovorna za održavanje i organizovanje rada u kancelariji.

Projektni koordinator – osoba zadužena za koordinisanje svojim projektom, odgovorna osoba za organizovanje administrativnih stvari vezanih za svoj projekat, vrši pripremu i realizaciju aktivnosti koje su navedene u projektu.