NAŠ TIM

UPRAVNI ODBOR

IMAD LISICA

PREDSJEDNIK
imad.lisica@asubih.ba

LEJLA LATIĆ

LJUDSKI RESURSI I KORISNICI ORGANIZACIJE, ČLANICA UPRAVNOG ODBORA
lejla.latic@asubih.ba

ESMIR ŠUTA

INTERNATIONAL OFFICER, ČLAN UPRAVNOG ODBORA
esmir.suta@asubih.ba

AJNA OGREŠEVIĆ

KOORDINATORICA SOCIJALNOG DANA, ČLANICA UPRAVNOG ODBORA
ajna.ogresevic@asubih.ba

IMELDA HALILAGIĆ

FINANSIJE I ADMINISTRACIJA, ČLANICA UPRAVNOG ODBORA
imelda.halilagic@asubih.ba

HARIS UŽIČANIN

KOORDINATOR OPERATIVNE I TEHNIČKE IMPLEMENTACIJE, ČLAN UPRAVNOG ODBORA
haris.uzicanin@asubih.ba

PETRA POPOVIĆ

PREDSJEDNICA NOV. 2023 - APR. 2024.

OFFICE

TIJANA VUJINOVIĆ

OFFICE MANAGER
tijana.vujinovic@asubih.ba

LAMIJA LAPO

PROJEKTNA KOORDINATORICA
lamija.lapo@asubih.ba

MIRZA MUJDŽIĆ-JOJIĆ

VODITELJ MEDIJSKE KAMPANJE
mirza.mujdzic-jojic@asubih.ba

TAMARA MILJIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA, PREDSJEDNICA 2021/2022

LAMIJA LAPO

PREDSJEDNICA 2022/2023

NEJRA OMEROVIĆ

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

PETRA POPOVIĆ

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

IMELDA HALILAGIĆ

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

SARAH JABANDŽIĆ

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

IVONA KREITMAYER

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

DŽANA HAMZIĆ

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

BOGDAN POPOVIĆ

DOPUNSKI ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NATALIE PERIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

ISMAR AJKUNIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA 2021/2022

LAYLA MULIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2021/2022

KLARA PUŠELJIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2021/2022

NAIRA ČAMDŽIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2021/2022

MARKO LEKO

ČLAN UPRAVNOG ODBORA 2021/2022

AMNA IBRAHIMOVIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2021/2022

EMILIJA SAVIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2021/2022

TIJANA VUJINOVIĆ

OFFICE MANAGER

ALEKSANDRA ĐOREM

V.D. PREDSJEDNICE 2020/2021

AZRA SORGUČ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA, PREDSJEDNICA 2019/2020

AJSEL KANIŽA

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU 2020/2021

ADEMIR ČAUŠEVIĆ

ČLAN UPRAVNOGODBORA

ALMEDINA IŠERIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

ARMAN ĆULAH

DOPUNSKI ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ISMAR AJKUNIĆ

DOPUNSKI ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SABINA HUJIĆ

DOPUNSKA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

OMAR KONJIČANIN

DOPUNSKI ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ADNANA TURKIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020

IRMA REŠIDOVIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020

JOVANA JOTANOVIĆ

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020

ADNA RIZVAN

ČLANICA UPRAVNOG ODBORA 2019/2020

FARUK TOPUZ

PROJEKTNI KOORDINATOR

MIRZA ŠAĆIRI

OFFICE MANAGER

MATEA BRKIĆ

PREDSJEDNICA

ZERINA HUBJER

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

BILAL SOFTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMA TUTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

LUKA RAMLJAK

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SELMA TURČINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

RIAD ČILIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ARSLAN ARNAUTOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA ČENGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

VALERIJA BLAGOJEVIĆ

PREDSJEDNICA 2017/2018

ZERINA HUBJER

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

IKBALA MAKIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

BILAL SOFTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SARA ČURIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

RIAD ČILIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SELMA TURČINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA ČENGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MAJDA AVDIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

DIN FERIZOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

ADNA SOKOLOVIĆ

PREDSJEDNICA 2016/2017

AMAR KUNDALIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2015/2016

FARUK GUTIĆ

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

FARUK TOPUZ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMINA ČELIKOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

VALERIJA BLAGOJEVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MILJAN ĐURICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDIM ALIBEGOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

MILICA ŠLJIVIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNICA 2014/2015

HAJRUDIN SOLAK

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2013/2014

ADIS PUŠČULOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA BRIČIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMRA MEMAGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMIR ZULEJHIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMAR KAVGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

HARIS SELMANOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDŽAD KAMENICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SAMIR MAHMIĆ

OFFICE MANAGER

EDO KANLIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2012/2013

DINO BEŠIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

TARIK MORANJKIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDŽAD KAMENICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ADISA ČOLAKOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

PETRA IVANOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MUNIR HALVADŽIJA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SAMIR MAHMIĆ

OFFICE MANAGER

ADNAN VEHABOVIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2009/2010

SANDRA VELETIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNICA 2010/2011

ADNAN BARUČIJA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EDITA VELIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMINA GOLETIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ALDIN ALIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

FARUK

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2008/2009

NEDIM KRAJIŠNJIK

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ADNAN PRIPOLJAC

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SPOMENKA NIKIĆ (BOROVIĆ)

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MILANA REGOJEVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

IVICA HRKAĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

VLASTA VALAN GLIŠIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA