Grupa volontera, Novosti & projekti

Nova godina, novi genijalci u Grupi volontera!

Dragi/e srednjoškolci/ke,

nakon otvorenog konkursa za nove članove/ice Grupe volontera, Upravni odbor je zaprimio 35 prijava.

Pred Upravnim odborom postavljen je izazovan zadatak: odabrati petnaest izuzetnih pojedinaca koji su, zahvaljujući svom dosadašnjem zalaganju i prijavama, pokazali neosporni potencijal za obavljanje ključnih funkcija.

U skladu sa trenutnim potrebama Upravnog odbora, formirana je Grupa volontera sa petnaest izabranih članova/ica.

 1.  Amina Omerbašić (Gradačac)
 2. Amra Hrustatović (Travnik)
 3. Antonija Sučić (Usora)
 4. Dragoljub Ćurguz (Bosanski Petrovac)
 5. Džanita Hrnić (Bosanski Petrovac)
 6. Edina Rizvić (Fojnica)
 7. Ema Muminović (Bihać)
 8. Emina Javorić (Ključ)
 9. Hana Raonić (Sarajevo)
 10. Hanadi Parla (Sarajevo)
 11. Luka Ljubić (Široki Brijeg)
 12. Nela Kavazović (Srebrenik)
 13. Nejra Šiljak (Travnik)
 14. Sara Bašić (Žepče)
 15. Tarik Sinanović (Zavidovići)

*Imena su poredana abecednim redom

Velika čestitka novim članovima/icama Grupe volontera! Vaše zalaganje nas oduševljava, a vjerujemo da će sljedećih 9 mjeseci biti ispunjeni izvanrednim postignućima. S nestrpljenjem očekujemo da zajedno ostvarimo nevjerovatne rezultate!

Dragi srednjoškolci/ke koji ove godine nisu prošli/le u 6. generaciju Grupe volontera, želimo vam iskreno zahvaliti i poželjeti sreću u vašem budućem angažmanu. Neka ovo iskustvo ne bude prepreka, jer pripremamo brojne nove i zanimljive prilike za vas. Nastavite sa istim entuzijazmom u vašem radu u zajednici!