Alumni grupa

Alumni grupa je grupa bivših članova ili uposlenika Asocijacije koja djeluje kao savjetodavno tijelo trenutno rukovodstvo ASuBiH-a. 

Kako postati član Alumni grupe?

Kontaktirajte nas na asubih@yahoo.com za više informacija!