Novosti & projekti, Socijalni dan

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje javni poziv za lokalne zajednice u sklopu projekta “Socijalni dan”.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) i ove godine organizuje projekat pod nazivom “Socijalni dan”, čijim dijelom upravo može postati i vaša zajednica! 
Socijalni dan (SD) je dan kada srednjoškolci dobiju priliku da odlaskom na radno mjesto steknu osjećaj za radnu atmosferu i upoznaju se sa osnovnim radnim procesima. Pruža im se prilika da teorijsko znanje primijene u praksi, ali i mogućnost da odlaskom na radno mjesto donesu odluku o njihovom budućem zanimanju. Projekat sadrži veliki broj korisnih rezultata za zajednicu. Za svako radno mjesto na kojem srednjoškolac/ka volontira, poslodavac je dužan da uplati dnevnicu za tog učesnika/cu u Fond Socijalnog dana. Svrha ovog Fonda jeste da srednjoškolci/ke volontirajući jedan dan prikupe novčana sredstva kojima će se finansirati projekti u lokalnim zajednicama. Na ovaj način dolazimo do zadovoljenja potreba mladih i zajednice jer firme ulažu sredstva u svoju zajednicu i njene ambiciozne mlade.
KADA? “Socijalni dan” se ove godine održava 21.10.2022. godine (petak).
KOJI JE PRVI KORAK? Odlučili ste da želite učestvovati? Prvi korak je ispunjen!
ŠTA DALJE? Klikom na ovaj link možete pristupiti prijavnom obrascu preko kojeg možete prijaviti svoju lokalnu zajednicu da bude dio projekta!
Za sva pitanja i nedoumice, budite slobodni obratiti se na mail: lamija.lapo@asubih.ba
Obrazac je potrebno popuniti do 20.08.2022. godine!