Novosti & projekti, Pozitivne srednjoškolske priče, Projekti, Srednjoškolci pričaju!

I šta ćemo sad?

Srednjoškolci/ke širom Bosne i Hercegovine su se sastali 18. juna u Sarajevu u Startup Studiju, gdje su imali priliku kroz fokus grupe, radionice i dijaloge da se uključe u procese donošenje odluka koji su bitni za njihova prava.

 

Aktivnost smo započeli sa fokus grupama i radionicama gdje smo direktno diskutovali o Deklaraciji o pravima srednjoškolaca, dali svoje mišljenje, te dali svoj doprinos u kreiranju nove Deklaraciji. Nakon druženja, aktivnost smo nastavili sa okruglim stolom gdje smo htjeli da srednjoškolci/ke direktno iznose svoja mišljenja i diskutuju o obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Okruglom stolu su se pridružile predstavnice Vijeća roditelja Kantona Sarajeva, kao pozitivan primjer roditelja koji se bore za prava srednjoškolaca/ki te im se ovim putem zahvaljujemo na odazivu i na motivaciji našim srednjoškolcima/kama.

 

 

“Jako mi je drago što sam napokon učestvovala na aktivnosti organizovanoj od strane ASuBiHa. Kroz fokus grupu sam imala priliku diskutovati i preispitati Deklaraciju o pravima srednjoškolaca sa svojim vršnjacima, a ujedno navesti i prijedloge. Neopisivo sam zahvalna što nas navode na razgovor i samim time uče da razvijamo kritičko razmišljanje. Bili smo počašćeni dolaskom par članica vijeća roditelja koje su nam pružile njihovu stranu priče kao i znanje koje su stekle godinama rada. Drago mi je što smo kroz zdrav dijalog zaključili da imamo dosta zajedničkih interesa, tako da smo svi mi na kraju dana stekli neko novo znanje. Radujem se što skorijem druženju”, izjavila je Sarah Jabandžić, srednjoškolka iz Tešnja.

 

Nažalost, predstavnici/ce vlasti nisu primjetili naše probleme i potrebe kao prioritet te naši srednjoškolci/ke nisu imali priliku da direktno iskažu svoje probleme, potrebe i potencijalna rješenja za iste predstavnicima/cama vlasti. Bez obzira na sve, vjerujemo kako ćemo u narednom periodu ostvariti kvalitetnu suradnju sa vlastima nadležnim za obrazovanje i mlade, te kako ćemo zajedničkim snagama kreirati bolje sutra za srednjoškolce/ke.

 

I šta ćemo sad?

 

This activity is supported by the Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) and the European Youth Foundation.