Generalna skupština, Novosti & projekti

Održana je XIII Generalna skupština ASuBiH-a!

U periodu od 30.10.-01.11.2020. godine u hotelu Hills u Sarajevu, održan je Godišnji događaj-XIII Generalna skupština Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Današnja vremena su drugačija, stoga je i naša ovogodišnja Generalna skupština specifična i drugačija zbog pandemije COVID-19. Od izmnimne važnosti nam je bilo pridržavanje svih propisanih mjera, ali u isto vrijeme važno je da život i rad Asocijacije ni u jednom trenutku ne prestane, te smo se zbog tog odlučili da ova Skupština bude jedan hibridni događaj koji se održavao jednim dijelom uživo, a većinski online.

U hotelu Hills u Sarajevu, s nama su bili kandidati za nove članove Upravnog odbora, predstavnici Alumni i Grupe volontera, te dio naših donatora i partnera, no preko Zoom platforme su nas pratili većina naših učesnika, odnosno, predstavnici lokalnih timova, članovi Alumni grupe, donatori, prijatelji i partneri. Pored toga, Ceremonija otvaranja se uživo prenosila na profile Asocijacije na društvenim mrežama. Svima vama koji su nas vjerno pratili i pružali podršku, hvala vam. U slučaju da ste propustili, snimke sa Generalne skupštine možete pronaći na našoj official Facebook stranici “Asocijacija srednjoškolaca u BiH” !

Događaj je trajao 3 dana i kroz izglasanu agendu prošli smo kroz mnoge planirane aktivnosti, ali generalna tema jeste bila baziranje na učestvovanju mladih u procesu donošenja odluka (You.th Participate projekat). Cilj ovog jeste podizanje svijesti o važnosti participativnih procesa. Kroz naš Godišnji događaj uključujemo srednjoškolce (članove naše organizacije) u odabir novih članova tima Upravnog odbora koji će upravljati strukturama naše organizacije u skladu sa zajedničkom misijom i vizijom Asocijacije. Također, nastojali smo pokrenuti razgovor o demokratskim procesima koje smo promovisali kroz panel diskusiju u koju smo uključili različite zainteresirane strane, te s njima započeli dijalog o trenutnim problemima učenika srednjih škola.

S obzirom na stresnu epidemiološku situaciju, ovaj put naš Godišnji događaj je zahtjevao mnogo segmenata na koje nismo navikli, te se zahvaljujemo našoj sestrinskoj organizaciji ONAuBiH-u (Omladinska novinarska asocijacija u Bosni i Hercegovini) na ustupljenoj potrebnoj opremi i što već 13 godina zajednički dijelimo uspjehe.

 

  • Prvog dana predstavljeni su i izglasani finansijski i narativni godišnji izvještaji za rad Asocijacije od proteklih godinu dana, što uključuje sve aktivnosti koje smo radili u tom vremenskom periodu. Na našem Godišnjem događaju-Generalnoj skupštini, glavni događaj jeste odabir novih članova tima Upravnog odbora koji će upravljati strukturama naše organizacije u skladu sa zajedničkom misijom i vizijom Asocijacije. U taj odabir direktno su uključujeni srednjoškolci (članovi naše organizacije) koji su ovaj put imali pravo da glasaju za 7 novih članova Upravnog odbora. Svih 10 kandidata koji su se prijavili za određene funkcije u Upravnom odboru morali su proći kroz određene izborne procese koji su se sastojali od različitih zadataka koji su bili raspoređeni u različite vremenske termine u agendi. Kandidati su prvi dan imali zadatak da nakon prikazivanja videa, koje su priložili neposredno prije Skupštine, predstave sebe na sebi svojstven način, te da upoznaju delegate sa svojim vrlinama, ciljevima i uspjesima. Videi su prikazivani delegatima online preko online platforme Zoom.

 

  • Drugi dan XIII Generalne skupštine kandidati su učestvovali u online akvarijumu, gdje su delegati imali priliku da postavljaju pitanja vezana za potencijalnu funkciju kandidata, te na taj način ocjenjivati njihovo znanje i vještine. Prikupljene informacije su kasnije iskorištene u svrhu glasanja za nove članove Upravnog odbora. Nakon tog slijedila je panel diskusija na temu “#pitamo se o procesima donošenja odluka”, a panelisti su bili naši kandidati: Ajsel Kaniža, Ismar Ajkunić, Admir Mehičić, Arman Ćulah, Sabina Hujić, Omar Konjičanin, Aleksandra Đorem, Eldar Ramić, Alma Nuhanović i Alma Arnautović. Nakon jako uspješne panel diskusije slijedilo je i proglašenje dopunskih članova Upravnog odbora.

 

  • Na kraju, zatvarali smo Skupštinu sa Focus grupom na temu “Problemi i potrebe srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini”, a prikupljene informacije sa Focus grupe ćemo koristiti za daljnji rad i kreiranje novih planova i aktivnosti. Naš Godišnji događaj-XIII Generalna skupština se zvanično zatvorila izjavom Predsjedavajuće XIII Generalne skupštine-Irme Rešidović.

 

Želimo da se zahvalimo našim partnerima, prijateljima i donatorima bez kojih naše aktivnosti, a tako i Generalna skupština ne bi bila moguća. Hvala Fondaciji Shuler Helfen Leben na ogromnoj podršci već 13 godina i motivaciji za rad, te hvala i Dini Bešiću koji nam se obratio ispred SHL Sarajevo. Također se zahvaljujemo i našim partnerima Institut za razvoj mladih KULT, Udruženje građana Zašto ne, ProMENTE, s kojima smo sarađivali ove godine i nadamo se da će se naša saradnja nastaviti. Hvala i prijateljima naše organizacije SAME i OBESSU, kao i pravim prijateljima naše organizacije Alumni grupi na dugoj podršci našoj organizaciji.

 

Na našem YouTube kanalu “Asocijacija srednjoškolaca u BiH” možete pogledati video sa našeg Godišnjeg događaja-XIII Generalne skupštine pod naslovom “Slavimo 13 godina!” koji je ujedno i video napravljen za 13. rođendan naše Asocijacije!

Link: https://youtu.be/Q53iv1Wx8gw