Novosti & projekti, Srednjoškolci pričaju!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini jedna od partnera Strategije prema mladima Kantona Sarajevo

Na Skupštini Kantona Sarajevo u aprilu 2019. godine, utvrđen je zahtjev za usvajanje Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. Strategijom prema mladima KS će se na pravi način iskoristiti prednosti za stvaranje vidljivih promjena i željenih učinaka po pitanju mladih.

Na trećoj tematskoj sjedinci o obrazovanju Kantona Sarajevo obratila se Azra Sorguč, predsjednica Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, predstavljajući najprioritetnije potrebe po pitanju srednjoškolaca i predlažući strateške ciljeve i mjere za rješavanje istih. Neke od mjera za rješavanje aktuelnih problema koje je ASuBiH predstavio na tematskoj sjednici su:

• Povećanje broja srednjoškolaca uključenih u omladinska udruženja i u udruženja koja se bave pitanjima srednjoškolaca, povećan broj mladih volontera.
• Povećan nivo političke pismenosti mladih u Kantonu Sarajevo, te povećana mobilnost mladih unutar Kantona Sarajevo i BiH.
• Uspostavljanje mehanizama aktivnog sudjelovanja srednjoškolaca u procesu donošenja odluka o organizaciji, odlukama o školovanju i ostvarivanje prakse i praktične nastave.
• Stvaranje priručnika za profesore predmeta u kojima se primjenjuje praksa i praktična nastava tako da bi oni mogli pratiti razvoj novih tehnologija i njihovu upotrebu u radu sa učenicima.
• Uspostavljanje mehanizama za jačanje upravljačkih kapaciteta u srednjim školama za razvoj partnerstva sa donatorima o tome kako osigurati dodatna sredstva za opremanje škola.

Prijedlozi koje je ASuBiH iznio na tematskoj sjednici usvojeni su u Strategiji prema mladima Kantona Sarajevo. ASuBiH ovom Strategijom prema mladima Kantona Sarajevo predstavlja relevantnu tačku za pitanja i rješavanje problema srednjoškolaca u Kantonu Sarajevo, učestvujući kao partner u implementaciji iste.