Novosti & projekti

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 7 dopunskih članova/ica Upravnog odbora i Predsjednika/cu!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 7 dopunskih članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije koji se biraju na mandat od godinu dana.

 

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

 

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca/ki u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH. ASuBiH radi na principu lokalnih timova, te trenutno okupljamo timove u 73 bh. lokalnih zajednica sa više od 1700 članova i članica.

 

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
  • da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
  • da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
  • da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2021)

 

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i dostavite na mail konkurs@asubih.ba do 02.10.2022. godine, do 23:59 sati.

 

Nepotpune, neblagovremene, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

 

U uži krug prolazi 12 kandidata i kandidatkinja koji/e će se predstavljati na Godišnjem događaju XV Generalnoj skupštini.

 

Konkurs će biti otvoren do 02.10.2022. do 23:59 sati, a rezultati za uži krug bit će objavljeni na našoj web stranici www.asubih.ba 10.10.2021. godine.

 

Link aplikacije: Aplikacija za nove članove Upravnog odbora

 

Link zadatka: Zadatak za aplikante

 

Želimo vam puno sreće u popunjavanju aplikacije!