IKV, Novosti & projekti

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini vam donosi publikaciju: “Analiza stavova srednjoškolaca o mogućnosti apliciranja na studije sa ovjerenom kopijom dokumenata”!

Asocijacija srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) pokrenula je 2015. godine lokalnu građansku inicijativu “I kopija vrijedi” na temu upisne politike na javne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je pokrenuta u cilju izmjene upisne procedure koja ograničava srednjoškolce pri odabiru studija.  Ova inicijativa nudi srednjoškolcima bolje prilike za upis na visokoškolske javne ustanove, te smo mi kroz svoje lokalne timove zagovarali i zagovaramo prihvatanje inicijative na području Republike Srpske i Federacije BiH, kao i promjenu članova u zakonima o visokoškolskom obrazovanju, odnosno članova statuta univerziteta koji definišu upisnu politiku.

Umjesto predavanja samo originalnih dokumenata, prijedlog Asocijacije je da pri upisu na fakultet srednjoškolci imaju priliku predati ovjerene kopije u jednom upisnom roku.

Na ovaj način bi srednjoškolcima bila omogućena predaja dokumenata na više fakulteta u jednom upisnom roku,  a time bi se povećale šanse kako srednjoškolcima za upis na željeni fakultet, tako i univerzitetima da popune studentske kvote.

Šta dalje?

Trenutno, svoje napore Asocijacija usmjerava ka zagovaranju ove prakse na univerzitetima u Republici Srpskoj, te na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kako bi se osigurao isti način apliciranja u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kako konkursne procedure Republike Srpske nisu definisane Zakonom, ostavlja se prostor u kojem običaj postaje norma, te na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj učenici nemaju mogućnost predaje ovjerenih kopija dokumenata pri prijavi na konkurs. Sistem, već dugo vremena, prepoznaje samo originalnu dokumentaciju i izbor jedne visokoškolske ustanove pri apliciranju. Potrebno je da učenici, profesori i roditelji, već dugo naviknuti na ovakav sistem apliciranja, ulože veći napor po pitanju informisanosti svih aktera koji su bitni srednjoškolcima prilikom apliciranja na visokoškolske ustanove.

Stav srednjoškolaca?

Stav srednjoškolaca je jasan-upisna politika treba da bude promijenjena jer je bitno slušati i osluškivati stavove mladih ljudi kako bi se kreiralo jedno stabilno društvo u kome je svaki pojedinac bitan i njegova prava su uvažena. Potrebno je pružiti moderan način školovanja mladima koji svoje školovanje nastoje da nastave unutar granica Bosne i Hercegovine, te im u tom smislu pružiti mogućnosti po ugledu na zemlje iz regiona u kojima je upisna politika definisana predajom ovjerene kopije i kao takva je ustaljen način upisa na visokoškolske ustanove. Usvajanjem ove inicijative pruža se mogućnost za ostanak  srednjoškolaca, ali to ujedno i predstavlja veliki korak ka poboljšanju obrazovnog sistema kako u Republici Srpskoj, tako i u cijeloj BiH.

 

Prava srednjoškolaca ne treba da zavise od mjesta u kome žive.

 

Većina ispitanika smatra da na svim univerzitetima treba postojati mogućnost apliciranja na više od jednog fakulteta odnosno 90,5%, dok je samo 9,5% ispitanika izrazilo oprečan stav.

Zašto je ova inicijativa bitna?

Srednjoškolci kažu da je ova inicijativa ujedno i karta za budućnost, te jedan od učesnika fokus grupe u Tesliću ističe: „Smatram da fakultet nije samo školovanje već i karta za budući način života. S obzirom da je u Republici Srpskoj moguće odraditi prijavu na prijemni ispit samo jednog fakulteta, efekat takve mogućnosti je dugoročno negativan. U smislu da se mnogi budući studenti tada odlučuju za apliciranja na fakultet u inostranstvu ili u susjednom entitetu, Federaciji BiH gdje je moguće podijeliti prijavu na više fakulteta.“, dok drugi učesnik fokus grupe u Doboju pominje i druge prilike: „Na stranu inostrani studenti kada postoji veliki broj studenata iz graničnih nam država koji bi studirali možda u BiH jer im je bliže kući. Beograd i Novi Sad su jako skupi za život pa bi im studiranje u Bosni i Hercegovini bilo mnogo povoljnije.“

Ovaj dokument je zahvalnica svakoj osobi koja je dala svoj doprinos za poboljšanje statusa srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, a stvoren je u nadi da će ova inicijativa biti prihvaćena na svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

ASuBiH kao organizacija uvijek nastoji da svakom srednjoškolcu u Bosni i Hercegovini pruži jednake mogućnosti i prava, pa tako i ovaj put.

Inicijativa je podržana od strane Instituta za razvoj mladih “KULT”, Švedske ambasade i Fondacije Schüler Helfen Leben (SHL). Svoju podršku na ovom projektu i ispitivanju podršku dali su i Alumni članovi ASuBiH-a, najbolji prijatelji ove organizacije koji su proživjeli svoje srednjoškolske dane upravo unutar ASuBiH-a, te još uvijek podržavaju i vjeruju u snagu srednjoškolaca.

 

Publikaciju možete pronaći u segmentu “O nama” klikom na opciju “Srednjoškolci istražuju!“.