Novosti & projekti

ASuBiH traži novog Office managera !

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju:

Office manager

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

Tražimo komunikativnu osobu sa izraženim organizacijskim vještinama, spremnu na stalnu komunikaciju i dinamičan rad sa mladim ljudima (dobi od 15 do 30 godina).

Office manager (m/ž) – pola radnog vremena / 20 sati sedmičnog rada

Opis posla:

Office Manager svojim radom u području administracije, računovodstva, poslovne inteligencije,
zakonskih regulativa i održavanja ureda osigurava visok nivo organizacijske učinkovitosti ASuBiH. U
svakodnevnom poslu to znači da uspješan Office Manager koordinira i analizira zadatake  u oblasti
finansijskog i računovodstvenog poslovanja te kontinuirano osmišljava i provodi kancelarijsku politiku
koja će poboljšati operativnu učinkovitost Udruženja.

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji:

Glavna knjiga/budžeti organizacije
 Praćenje budžeta, rashoda i prihoda za sve račune, koristeći informacioni sistem finansijskog
upravljanja;
 Generisanje projekcije budžeta na osnovu iskazanih potreba organizacije od strane upravljačkih
tijela;
 Izrada budžeta;
 Mjesečno usaglašavanje računa organizacije sa vanjski angažiranim knjigovođom ili donatorom
(po potrebi);
 Obrada i praćenje isplata stipendija članovima organizacije;
 Redovno kreiranje finansijskih izvještaja organizacije;
 Uredno i pedantno arhiviranje dokumentacije;

Projektna administracija i finansije:

 Pripremanje ili asistiranje u pripremi prijedloga projekta za dodjelu grantova;
 Pripremanje ili asistiranje u pripremi budžetiranja projektnih grantova;
 Nadgledanje, praćenje i usklađivanje glavnih knjiga za primljene grantove;
 Kompletiranje ili pomoć u kompletiranju dokumentacije za zatvaranje grantova;
 Redovno kreiranje finansijskih izvještaja;
 Uredno i pedantno arhiviranje dokumentacije;

Kupovine i plaćanja:

 Prikupljanje ponuda;
 Prijem faktura, obrada i plaćanje faktura putem elektronskog bankarstva;
 Organizacija putovanja učesnika aktivnosti;
 Plaćanje i procesiranje troškova organizacije i aktivno praćenje zakonskih propisa vezanih za
plaćanja;
 Uredno i pedantno arhiviranje dokumentacije;

Ostali zadaci:

 Održavanje i vođenje kancelarije koja je locirana u ulici Mula Mustafe Bašeskije 7, 71000
Sarajevo;
 Izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Kvalifikacije:

 Formalno obrazovanje ekonomskog smjera (SSS, VSS, VŠS);
 Minimalno dvije godine radnog iskustvo u oblasti finansija i administracije ili gore pometnutim
radnim zadacima;
 Sklonost i vještine za pedantno arhiviranje finansijske dokumentacije;
 Obavezno poznavanje bh. zakonske regulative u oblasti računovodstva;
 Poželjno radno iskustvo sa administriranjem projektnih budžeta u neprofitnom sektoru, iskustvo
rada sa više donatora je od prednosti;
 Organizacijske i komunikacijske sposobnosti;
 Samostalnost i dobre sposobnosti za organizacije vlastitog vremena;
 Poznavanje Microsoft Office paketa i uopšte IT sistema;
 Dobro poznavanje engleskog jezika (poželjno B2);
 Odlične interpersonalne, pismene i usmene komunikacijske vještine.

 

Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoj CV i motivaciono pismo, te minimalno dvije preporuke do 1.12.2022. godine do 12h na e-mail konkurs@asubih.ba, te u cc maila asubih@yahoo.com.

Kandidati užeg kruga biće pozvani na intervju pred Komisijom Asocijacije srednjoškolaca u BiH.