Novosti & projekti, Srednjoškolci pričaju!, You.th Participate

Hoćemo obrazovanje!

Sa početkom nove školske godine, želimo da se referišemo na svu prethodnu godinu i izazove koje su zatekli srednjoškolce, kao i sve mlade ljude.

Usljed uvođenja vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini, prouzrokovano pandemijom COVID-19, prethodne dvije školske godine obustavljen je već poznati način izvođenja nastave u učionicama unutar škola te se prvi put obrazovni sistem susreće sa kompletnim izvođenjem nastave online.

Obrazovni sistem u BiH je složen, fragmentiran i nekomplementaran, te je to i u ovom slučaju dovelo do neusaglašene odluke sprovedbe online nastave, tj.  Republika Srpska, Distrikt Brčko, i Federacija BiH sa svim kantonima ponaosob, dobili su punu slobodu u predlaganju svojih preporuka i donošenja odluka o načinu sprovedbe nastave.

To je rezultiralo raznim scenarijima, a situacija u kojoj su se srednjoškolci unazad godinu dana i više nalazili nije nimalo jednostavna. U pojedinim kantonima, nastava se uopće nije odvijala, a u većina kantona odluke su donesene na nelegitiman način, što podrazumjeva također da zakonom idalje nije predviđeno odvijanje nastave na daljinu kao ni konkretne preporuke za izvedbu iste.

Iako smo imali pozitivnih primjera poput Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, gdje su odluke i smjernice za rad donesene , te se nastava odvijala online po preporukama Ministarstva, mnogo je više slučajeva gdje su srednjoškolci uskraćeni za znanje koje im je zakonom propisano i određeno.  Ovo je rezultat nespremnosti organa na prilagođavanje situacije koja nas je sve zatekla.

Po daljem istraživanju, zaključili smo da u dosta dijelova naše države smjernice za dalje jednostavno nisu postojale, te se dosta krucijalnih informacija krilo od šire javnosti, poput informacija o načinu izvođenja nastave.

U drugim dijelovima BiH odluke o obustavi redovne nastave donosile su se na principu obavjesti, jer nisu postojale nikakve preporuke niti zakoni koji bi mogli dati smjernice za dalje.

Na srednoškolce je stavljen pritisak i očekivanje brzog prilagođavanja novim tehnologijama i načinima rada, što saznajemo i iz naše ankete.  Prema rezultatima ankete, saznali smo da obavezno provođenje dana za ekranom srednjoškolcima stvara ogroman emocionalni pritisak, te da su se također nalazili u situacijama gdje su profesori zakazivali u pripremi potrebnog materijala za nastavu. Profesori, nastavnici i nastavno osoblje su uprkos svim poteškoćama i neprilikama dali i nastavljaju davati sve od sebe kako bi učenici mogli dobiti što kvalitetnije obrazovanje iako često nemaju adekvatnu podršku. Ovim želimo da stavimo naglasak na adekvatnu pripremu samog nastavnog osoblja na izvođenje ovakvog vida nastave, što se u većini kantona i slučajeva nije desilo.

Također, ne smijemo da zaboravimo i druge poteškoće koje su zadesili srednjoškolce, ali i profesore, poput nedostatka tehnoloških uređaja za praćenje ovakvog vida nastave, a pogotovo one koji nisu imali nikakvu mogućnost za pristup ovakvom vidu nastave.

Glavni odgovor koji smo dobili jeste da je  veliki pritisak na srednjoškolcima, ali da drugog izlaza nema, te da mi kao srednjoškolci treba da se priviknemo na ovakvu situaciju.

Mi kao Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini odbijamo da ovo uzmemo kao alternativno rješenje problema, te ovim pozivamo sve institucije, škole, profesore, nastavnike, roditelje, da istraju prilikom uspostavljanja adekvatnog sistema učenja i odvijanja nastave. Ovim stavom apelujemo na tradicionalno izvođenje nastave u prostorijama škole uz potpuno pridržavanje mjera sigurnosti i odgovorno ponašanje svih uključenih pojedinaca. Ukoliko epidemiološka situacija ipak zaista ni u kom slučaju ne bude dozvoljavala tradicionalni način izvođenja nastave,  te se nastava mora sprovoditi online, apelujemo da se zakonom reguliše sam način izvođenja online nastave, kao i preporuke i smjernice. Pored tog, profesori zaslužuju i trebaju dobiti adekvatnu pripremu i praksu za izvođenje ovakvog vida nastave, te time osiguravamo kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje i u ovim uslovima.  Naravno, ovo sve treba da slijedi puna podrška ministarstva i nadležnih organa koji će omogućiti što bolju implementaciju ovakve vrste nastave.

Srednjoškolcima je potrebno pružiti adekvatno obrazovanje i znanje kako bi jačali kompetencije pojedinca, čime direktno ulažemo u ljudske potencijale, što bi na kraju trebalo rezultirati boljem bosanskohercegovačkom društvu i ujedno našu zemlju učiniti prosperitetnom i ugodnom za življenje. U tom smislu važno je postojeći obrazovni sistem učiniti fleksibilnijim, otvorenijim i omogućiti pojedincima učenje u skladu s njihovim potencijalima i potrebama.