Novosti & projekti, Projekti, Socijalni dan

Socijalni dan 2021: U poslovni svijet ušlo 1440 srednjoškolca!

Još jedna godina realizacije Socijalnog dana!

Već petu godinu naši srednjoškolci marljivo su radili na ostvarenju svrhe Socijalnog dana, sa nenadmašivom voljom i upornošću koje su ove godine odigrale ključnu ulogu. Još jednom su pokazali svoj aktivistički duh, podsjetili nas na to šta znači biti srednjoškolac i boriti se za svoje ciljeve. Uveli nas u jednu posve drugačiju srednjoškolsku priču, i predstavili jedan od svojih najznačajnijih podviga. 

Socijalni dan je dan kada srednjoškolci dobiju priliku da odlaskom na radno mjesto steknu osjećaj za radnu atmosferu i upoznaju se sa osnovnim radnim procesima! Pruža im se prilika da teorijsko znanje primjene u praksi, ali i mogućnost da odlaskom na radno mjesto donesu odluku o njihovom budućem zanimanju.

Na ovaj način svaki srednjoškolac piše svoju jedinstvenu priču i dobiva priliku da radi upravo na mjestu vezanom za njegova životna interesovanja. Divan je osjećaj staviti se jedan dan u kožu radnika, steći određeni nivo odgovornosti, ali naravno i zabaviti se. Svaki projekat je prilika za svakog od nas da usvojimo nove infromacije koje će nam koristiti u daljem radu i razvijanju našeg aktivističkog duha. 

Bitno je spomenuti i naše vrijedne srednjoškolce, koji ne samo da su radili danas, već  i mnogo prije toga! Oni su svoju praksu sticali organizacijom ovogodišnjeg Socijalnog dana – učešćem na radnim sastancima i treninzima doprinijeli su u svakom aspektu ove priče. Neopisivo smo ponosni na svakoga od njih! 

Ove godine Socijalni dan održan je 15.10.2021. godine. U projekat je uključeno 1440 srednjoškolaca iz 40 lokalnih zajednica. Socijalni dan je jedinstvena prilika za sve srednjoškolce širom Bosne i Hercegovine da osjete radnu atmosferu, upoznaju se sa osnovama radnih procesa, te volontiranjem potencijalno određuju sebi smjer budućeg zanimanja, sve dok vršnjacima širom BiH ostvaruju priliku implementacije njihovih ideja.

Velika zahvala ide za sva poduzeća koja su nas podržala ove godine, tj. čak 660 preduzeća širom BiH, koji su otvorili svoja vrata i pružili srednjoškolcima prva radna iskustva. Posebna zahvala ide i za naše srednje škole, gdje bez njihove podrške ne bi vidjeli sve rezultate projekta. Drago nam je što su srednje škole uvidjele važnost Socijalnog dana, te pružili srednjoškolcima da učestvuju u istom. Saradnja svih navedenih sektora i srednjoškolaca će rezultirati podrškom srednjoškolcima, njihovim idejama i projektima, finansiranim od strane donacija i naknada za volontere u Fondu Socijalnog dana.

Do sljedeće godine. <3

 

credits to: Ena Hozić, Emilija Savić.