Generalna skupština, Novosti & projekti, You.th Participate

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 10 novih članova/ica Upravnog odbora i Predsjednika/cu!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 10 novih članova/ica Upravnog odbora, koji se biraju na mandat od dvije godine i novog/u predsjednika/cu organizacije koji/a se bira na mandat od godinu dana.

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

ASuBiH je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja okuplja srednjoškolce, kao i Vijeća/Savjete učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini. ASuBiH radi na principu Lokalnih timova, te trenutno okupljamo timove u 73 bh. lokalnih zajednica sa više od 1700 članova i članica.

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
  • da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
  • da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
  • da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2019)

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i dostavite na mail konkurs@asubih.ba do 03.10.2021. godine, do 23:59 sati.

Nepotpune, neblagovremene, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

U uži krug prolazi 15 kandidata i kandidatkinja koji/e  će se predstavljati na Godišnjem događaju XIV Generalnoj skupštini, a koja će biti održana u periodu od 29. do 31. oktobra 2021. godine u Sarajevu.

Konkurs će biti otvoren do 03.10.2021. do 23:59 sati, a rezultati za uži krug bit će objavljeni na našoj web stranici www.asubih.ba 08.10.2021. godine.

Link aplikacije: Aplikacija za nove članove Upravnog odbora

Link zadatka: Zadatak za aplikante

 

Želimo vam puno sreće u popunjavanju aplikacije! xx