Istraživanja, Novosti & projekti

Istraživački dani u Mostaru: želimo bolju praktičnu nastavu!

Ovih dana je izuzetno radno u srednjoškolskim krugovima u gradu na Neretvi. Srednjoškolci se kroz rad u lokalnim istraživačkim grupama “Istraživanja o kvaliteti praktične nastave u BiH” bore za kvalitetnije obrazovanje i bolju praksu. Prvo je održan sastanak sa grupom za podršku, zatim sastanci PAR grupe srednjoškolaca a pripremljene su i aktivnosti za iduću sedmicu.

Učesnici istraživačke PAR grupe Grada Mostara na ranijim sastancima definisali su svoju temu istraživanja, a to je “suradnja škola i firmi na polju realizacije praktične nastave“. Ostatak vremena koje će raditi na ovom istraživanju posvetiti će upravo analiziranju situacije oko navedene teme. S tim u vezi, u petak 10.11.2017.godine, u prostorijama “Američkog Kutka”, održan je prvi sastanak sa Grupom za podršku. Našem sastanku odazvali su se predstavnici škola, institucija i privrednika, odnosno Ministarstva obrazovanja, nauke, kuture i sporta HNK, Privredne komora Grada Mostara i firme Katarina d.o.o. Na samom sastanku predstavnici istraživačke PAR grupe predstavili su gostima rad naše organizacije, potrebu i svrhu realizacije ovog istraživanja i njegove ciljeve. Također, učesnici su predstavili i sve dosadašnje rezulate i zaključke do kojih smo došli na prethodnim sastancima PAR grupe. Gosti su istakli da su prijatno iznenađeni činjenicom da srednjoškolci sami žele bolju paktičnu nastavu i da su spremni boriti se za to. Podržali su naš rad te iskreno vjerujemo da  ćemo surađivati i pomoći jedni drugima te da će suradnja doprinijeti rezultatima našeg istraživanja te na kraju i kvaliteti praktične nastave u Gradu Mostaru.

Dan poslije, u subotu 11.11.2017.godine, održani su redovni 5. i 6. sastanak PAR grupe Grada Mostara u prostorijama Vijeća Mladih Grada Mostara. Zajedno sa Emirom Zulejhićem, koji je ALUMNI ASuBiH-a i facilitator ove grupe, učesnici su analizirali zakonske regulative koje se odnose na srednjoškolsko obrazovanje. Analizirali su sve zakone i propise koje govore kako treba da teče priprema, organizacije i implementacija nastave sa naglaskom na praktični dio, ali i literaturu i nastavne planove i programe. Bavili su se i svim organima zakonodavne vlasti i institucijama te ustanovama nadležnim za donošenje ovakvih odluka. Nakon što su učesnici dobili jasnu sliku o svim akterima tokom pripreme nastave i uvjetaza istu, razgovarali su o svojim profesorima praktične nastave i uvjetima u kojima rade. Zajedničkim snagama definisali su pitanja i napravili plan za intervjue sa navedenim profesorima.

Upravo intervjuima i analizom stvarne situacije na terenu bavit će se učesnici ove vrijedne istraživačke grupe. Dogovorili su da će tokom iduće sedmice posjetiti mostarske srednje škole, odnosno profesore praktične nastave i obaviti intervjue sa njima. Smatraju da je to nabolji način da dobiju konkretne i direkte informacije o cjelokupnoj situaciji u njihovim ali i drugim školama. Krajem sedmice, i stotine mostarskih srednjoškolaca biti će anketirano upravo o temi kvalitete praktične nastave, odnosno situacijama u njihovim školama.

Jer mi želimo kvalitetnije obrazovanje i bolju praktičnu nastavu!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *