Istraživanja, Novosti & projekti, You.th Participate

Održane online obuke povodom Istraživanja o učešću mladih u procesima donošenja odluka u BiH

Još jedna aktivnost u sklopu projekta You.th Participate kojom se možemo pohvaliti, jeste Istraživanje o učestvovanju mladih u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini.
Cilj projekta jeste istražiti postojeće mehanizme za učešće mladih u procesima donošenja odluka, a zatim ispitati znaju li mladi za te mehanizme i koriste li ih.
Nakon odabranih 30 srednjoškolaca koji će direktno učestvovati u istraživanju, predstavljati ga lokalnim zajednicama iz kojih dolaze te utjelovljavati uloge mladih istraživača, na red dolaze i obuke o radu i djelovanju na istraživanju.
U suradnji sa organizacijom proMENTE socijalna istraživanja, a sa obzirom na trenutnu situaciju  pandemije COVID-19 virusom, održano je šest online obuka predviđenih za realizaciju uživo no prilagođenih održavanju online.

Na svih šest obuka učesnici su imali priliku učiti i kritički promišljati o različitim tematikama, ali i upoznavati se međusobno te širiti personalne vidike.  Tematike su obuhvatale polja izvođenja istraživanja, proces kojim se istraživanja sprovode, osnove istraživanja i probleme sa kojima se mogu susresti prilikom rada. Također, teme poput orijentacije socijalne dominacije pojedinaca u društvu, nivo tolerancije ljudi na stvari koje ih okružuju, ali i struktura naše države, problemi i potencijalna rješenja istih u lokalnim zajednicama, činili su veliki dio programa predviđenog obukama.

„Istraživanje mi je pružilo priliku prvenstveno da naučim šta je to istraživanje i koji su osnovni elementi istraživanja. Zatim, pružilo mi je priliku da se upustim u diskusije o veoma “škakljivim” temama i da naučim kako se  zapravo  ponašati  tokom diskusije. Osim toga, imala sam priliku  pobliže istraživati koliko zapravo mladi učestvuju u procesima donošenja odluka na prostoru naše države te negdje dalje, te koliko se tome pridonosi značaja. Znam da sam to i prije mogla, ali s obzirom da sam to sada imala kao obavezan zadatak da uradim – uradila sam. Što se tiče obuka i sastanaka generalno, super je  organizovano,  uzevši u obzir situaciju sa pandemijom.“ , izjavljuje Amila Duraković, učesnica obuka i članica tima mladih istraživača iz Brčkog.

“Kao srednjoškolci, nemamo svaki dan priliku da budemo učesnici nekog istraživanja. Ovo istraživanje, koje se tiče učešća mladih u procesima donošenja odluka, pružilo mi je priliku da predstavljam svoju lokalnu zajednicu skupa sa svojim kolegama i kolegicama istraživačima, i da iskažemo stavove o temama koje nas se tiču i ispitamo stavove drugih srednjoškolaca o pomenutoj temi. Kroz obuke kojima smo prisustvovali, imali smo priliku da radimo na svojim vještinama i radimo na istraživanju čiji će rezultati biti iskorišteni za rešavanje problema nedovljnog učešća mladih u mehanizmima odlučivanja. Prve obuke koje su održane, održane su u jeku pandemije u online formatu. Na tim obukama, kroz rad sa edukatorom bili smo upoznati sa metodologijom nekog istraživanja. Na obuci uživo ponovili smo ono što smo pričali na online obuci i dalje proširili svoje znanje. Kroz anketiranje srednjoškolaca, došli smo do podataka krucijalnih za ovo istraživanje.”, kaže Admir Mehičić, učesnik obuke i član tima mladih istraživača iz Zenice.

U skladu sa propisima i naredbama Kriznog štaba, planirane obuke će se svakako održavati uživo uz pridržavanje svih mjera, stavljajući zdravlje i bezbjednost srednjoškolaca na prvo mjesto.