Istraživanja, Novosti & projekti, You.th Participate

Održane online obuke povodom Istraživanja o učešću mladih u procesima donošenja odluka u BiH

Još jedna aktivnost u sklopu projekta You.th Participate kojom se možemo pohvaliti, jeste Istraživanje o učestvovanju mladih u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini.
Cilj projekta jeste istražiti postojeće mehanizme za učešće mladih u procesima donošenja odluka, a zatim ispitati znaju li mladi za te mehanizme i koriste li ih.
Nakon odabranih 30 srednjoškolaca koji će direktno učestvovati u istraživanju, predstavljati ga lokalnim zajednicama iz kojih dolaze te utjelovljavati uloge mladih istraživača, na red dolaze i obuke o radu i djelovanju na istraživanju.
U suradnji sa organizacijom proMENTE socijalna istraživanja, a sa obzirom na trenutnu situaciju  pandemije COVID-19 virusom, održane su četiri online obuke predviđene za realizaciju uživo no prilagođene održavanju online.

Na sve četiri obuke učesnici su imali priliku učiti i kritički promišljati o različitim tematikama, ali i upoznavati se međusobno te širiti personalne vidike.  Tematike su obuhvatale polja izvođenja istraživanja, proces kojim se istraživanja sprovode, osnove istraživanja i probleme sa kojima se mogu susresti prilikom rada. Također, teme poput orijentacije socijalne dominacije pojedinaca u društvu, nivo tolerancije ljudi na stvari koje ih okružuju, ali i struktura naše države, problemi i potencijalna rješenja istih u lokalnim zajednicama, činili su veliki dio programa predviđenog obukama.

„Istraživanje mi je pružilo priliku prvenstveno da naučim šta je to istraživanje i koji su osnovni elementi istraživanja. Zatim, pružilo mi je priliku da se upustim u diskusije o veoma “škakljivim” temama i da naučim kako se  zapravo  ponašati  tokom diskusije. Osim toga, imala sam priliku  pobliže istraživati koliko zapravo mladi učestvuju u procesima donošenja odluka na prostoru naše države te negdje dalje, te koliko se tome pridonosi značaja. Znam da sam to i prije mogla, ali s obzirom da sam to sada imala kao obavezan zadatak da uradim — uradila sam. Što se tiče obuka i sastanaka generalno, super je  organizovano,  uzevši u obzir situaciju sa pandemijom.“ , izjavljuje Amila Duraković, učesnica obuka i članica tima mladih istraživača iz Brčkog.

U skladu sa propisima i naredbama Kriznog štaba, planirane obuke će se svakako održavati uživo uz pridržavanje svih mjera, stavljajući zdravlje i bezbjednost srednjoškolaca na prvo mjesto.