Generalna skupština, Novosti & projekti

Rezultati konkursa za uži krug – Upravni odbor 2019/21

Nakon konkursa za prijavu novih članova/ica Upravnog odbora, generacije 2019/2021., Upravni odbor je zaprimio 21 aplikaciju, pregledao sve pristigle aplikacije i izabrao 15 kandidata koji su prošli u uži krug.

Kandidati su poredani po abecednom redu:

-Ademir Čaušević, Bihać
-Adna Rizvan, Bugojno
-Adnana Turkić, Doboj
-Almedina Išerić, Sarajevo
-Amna Kazagić, Goražde
-Arman Ćulah, Tuzla
-Azra Sorguč, Visoko
-Emil Karajić, Velika Kladuša
-Emin Brkić, Kakanj
-Irma Rešidović, Brčko
-Ivana Mićić, Modriča
-Jovana Jotanović, Teslić
-Sabahudin Mekić, Busovača
-Samir Salkić, Cazin
-Stevan Josipović, Šamac

Izabrani kandidati će imati priliku predstaviti se na XII Generalnoj skupštini koja će biti održana od 11. do 13. oktobra, u hotelu “Hollywood” u Sarajevu.

Kandidatima koji nisu prošli dalje zahvaljujemo na prijavi i želimo im puno sreće u nastavku priče zvane ASuBiH! <3