Fond Socijalnog dana, Novosti & projekti

Školski park ti izgleda dosadno, tvojoj zajednici fali zabavnog sadržaja? Ustani i iskoristi Fond Socijalnog dana !

 

Fond Socijalnog dana predstavlja jako važan dio projekta, ali i same Asocijacije! Zahvaljujući Fondu Socijalnog dana, srednjoškolci imaju priliku za dobivanje podrške pri djelovanju na uočene probleme u lokalnim zajednicama i realizaciji svojih ideja.

 

Nakon realizovanog šestog Socijalnog dana, na kojem su srednjoškolci i srednjoškolke 21. oktobra 2022. godine okupirali čak 1587 radnih mjesta, formirali smo Fond Socijalnog dana 2022. kroz koji ćemo podržati ideje srednjoškolaca i srednjoškolki Bosne i Hercegovine.

 

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini otvara konkurs za dostavljanje projektnih prijedloga, vezanih za srednjoškolce/ke, njihov razvoj i razvoj lokalnih zajednica, koji će biti finansirani iz Fonda Socijalnog dana.

 

Prije popunjavanja projektnog prijedloga za Fond Socijalnog dana, važno je obratiti pažnju na kriterijume na osnovu kojih će komisija vršiti odabir projekata. Komisiju čini 5 članova/ica od kojih su 2  člana/ica Upravnog odbora i 3 aktivna koordinatora ili PR-a , a kriterijumi su sljedeći:

 

 • Odgovorna osoba (koordinator/ica) mora biti srednjoškolac (14-19 ).
 • Budžet projektnog prijedloga ne može iznositi više od 1100 KM.

(Na osnovu ukupne sume budžeta je potrebno uračunati i 10% poreza koji je obavezan pri uplati sredstava na račun korisnika Fonda).

 • Budžet projektnog prijedloga ne može sadržavati kupovinu računara, sportske opreme, projektora, niti bilo koje druge opreme koja ostaje u trajnom vlasništvu.
 • Sve aktivnosti planirane ovim projektnim prijedlogom moraju biti na volonterskoj bazi.
 • Poziv se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
 • Ispred jednog lokalnog tima moguće je maksimalno aplicirati sa 2 projektna prijedloga.
 • U jednoj lokalnoj zajednici finansijsku podršku može dobiti samo jedan projektni prijedlog.
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest mjeseci.
 • Prijedlog projekta mora biti napisan na najviše 7 (sedam) stranica (uključujući budžet i plan aktivnosti) u fontu Times New Roman, veličina fonta 12.
 • Ciljevi projekta moraju biti jasno definisani, a aktivnosti u skladu sa budžetom.
 • Projekat doprinosi širenju aktivizma u Bosni i Hercegovini kao i umrežavanju srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
 • Projekat se kroz kreativan i inovativan način bavi rješavanjem aktuelnih problema srednjoškolaca.
 • Primarna ciljna skupina projekta moraju biti srednjoškolci.
 • Projekat je dostavljen u prijavnoj formi Fonda Socijalnog dana.

 

Konkurs je otvoren za sve srednjoškolce/ke  ( uslov nije da su članovi ASuBiHa) i neformalne grupe ! 

Projektni prijedlog mora biti dio jedne od sljedećih cjelina:

 • Društveni angažman (podrazumijeva doprinos zajednici npr. rekonstrukcija parka, šetališta, igrališta, umjetničke izložbe i slične stvari koje se uključuju u društveni angažman).Za one koji su skloni kreativnosti ovo je odličan način da realizuju svoje ideje ! 
 • Edukacija srednjoškolaca (podrazumijeva radionice, seminare, razmjene). Ovakav vid projekata je jako koristan za one koji se  žele posvetiti neformalnom obrazovanju, pomoći svojim zajednicima i provesti vrijeme sa drugim srednjoškolcima/kama !  
 • Rad sa srednjim školama u lokalnim zajednicama (podrazumijeva bilo koju aktivnost koja doprinosi razvoju infrastrukture ili nastave u školama). Budite oni koji zagovaraju bolje obrazovanje i žele motivirati srednjoškolce/ke u svojim zajednicama !

 

Aplikacija za prijavu nalazi se na sljedećem linku: Prijavnica za fond Socijalnog dana

 

Prednost za dobijanje sredstava imaju  lokalni timovi koji su učestvovali u Socijalnom danu. Ukoliko imaš nedoumice oko toga da li tvoj projekat ispunjava kriterije Fonda kontaktiraj nas na mail asubih@yahoo.com.

 

Prijedlozi se šalju u elektronskoj formi na mail konkurs@asubih.ba (obavezno dodati prilikom slanja maila  cc : asubih@yahoo.com ).

 

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 5. maj 2023. godine u 23:59 časova.

Želimo vam puno sreće u pisanju projekata i radujemo se čitanju istih.