Lokalni timovi, Novosti & projekti

Slavimo 70 lokalnih timova!

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini može se sa ponosom pohvaliti još jednim novoosnovanim lokalnim timom! Time dostižemo cifru od 70 lokalnih zajednica u kojima ASuBiH priča živi i djeluje za sve srednjoškolce!

Prema agenciji za statistiku, bitno je napomenuti da u Bosni i Hercegovini postoje 142 općine, od kojih Asocijacija direktno djeluje u 50% njih!
Lokalni timovi su podružnice ASuBiH-a čiji je rad fokusiran na aktivnosti koje utiču na poboljšanje statusa srednjoškolaca u lokalnoj zajednici.
Svaki grad, tačnije svaka lokalna zajednica, se suočava sa različitim problemima. Upravo iz tog razloga lokalni timovi su odlična prilika sprovođenja misije ASuBiH-a u lokalnim zajednicama, kao i prilika za sve srednjoškolce da svoje vrijeme ulože u poboljšanje svog statusa i stvaraju prilike za svoje vršnjake i sebe, te direktno djeluju na probleme s kojima se susreću.

Lokalni timovi osmišljavaju i sprovode svoje samostalne aktivnosti, kao i aktivnosti koje se realiziraju na državnom nivou. ASuBiH lokalnim timovima osigurava podršku za aktivnosti, koja podrazumijeva mentorstvo, događaje koji su organizirani u svrhu educiranja članova, zajedničke projekte za koje Asocijacija osigurava sav potreban materijal kao i lakši pristup fondovima za NVO. S vremenom, lokalni timovi mogu izrasti u snažne lokalne kapacitete koji prave ogromne promjene u svojoj lokalnoj zajednici, samostalno aplicirajući za sredstva i implemenirajući projekte, kao dio Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

Bogatstvo ASuBiH-a ogleda se upravo u različitosti, dinamici i rasprostranjenosti naših lokalnih timova.
I zato, nemoj biti tih!