Novosti & projekti, You.th Participate

Srednjoškolci istražuju: Učešće mladih u procesima donošenja odluka koje ih se tiču!

U Bosni i Hercegovini, jedan od najvećih izazova vlasti jeste uključivanje građana u procese koje ih se tiču, među kojima treba da budu i mladi. Niko osim mladih ljudi ne može i ne treba odlučivati o pitanjima koja se tiču njih, a pored tog važno je znati da je društvo dužno da  edukuje mlade o procesima donošenja odluka jer su oni budući aktivni građani i potencijalni donosioci političkih odluka. 

Sa ovim u vidu, Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH), kroz naš projekat You.th Participate, u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja, sprovela je istraživanje u sklopu obuke u organizaciji istih, koja je imala za cilj da srednjoškolce poduči o njihovom učešću u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini. 

Cjelokupan istraživački proces bio je kompleksan i proveden je u  vrlo specifičnim okolnostima. Istraživanje je realizirano u sklopu obuke grupe srednjoškolaca koja  je imala za cilj da polaznike poduči o učestvovanju mladih u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini. Period u kojem su istraživanje  i obuka realizirani (april-decembar 2020.) obilježen je pandemijom COVID-19 i pratećih mjera koje  su vlasti poduzele na suzbijanju širenja ove bolesti. 

Obuka je trajala od aprila do decembra 2020. godine, a učestvovalo  je 25 srednjoškolaca iz: Banja Luke, Bihaća, Brčkog, Bugojna, Foče, Goražda, Gradačca, Jablanice,  Modriče, Orašja, Rogatice, Sarajeva i Zenice. Provedeno je ukupno 7 modula obuke, od čega je 6 jednodnevnih susreta održano online, a jedan četverodnevni susret uživo. Kroz interaktivan rad, diskusije, predavanja i prateće materijale, polaznici su imali priliku da razvijaju kritičko promišljanje i  usvajaju znanja o procesima donošenja odluka. Kroz četiri dana obuke uživo polaznici su imali priliku produbiti temu učešća mladih u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih, ali i generalno društva. Raspravljalo se o ulozi individulnih i društvenih faktora u procesima odlučivanja te o  psihološkim procesima i stilovima koji stoje u pozadini donošenja odluka. Učesnici obuke imali su priliku i praktično primijeniti svoje znanje, te na taj način utvrditi ono naučeno kroz module. Obuka se završila raspodjelom zadataka za narednu fazu koja je podrazumjevala istraživanje o učešću mladih u procesima donošenja odluka u BiH. Također, sprovedena je i obuka za pisanje istraživačkog izvještaja, a četiri zainteresirana  polaznika učestvovala su u pisanju publikacije.

Istraživanje o učešću mladih u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini bavila se svim ovim specifičnim elementima te problematike. Nastojali smo detektirati koji su to važni aspekti na koje treba da se usmjere buduće inicijative koje budu imale za cilj da osnaže mlade ljude za učešće u pozitivnim promjenama u njihovim lokalnim zajednicama i to kroz učešće u procesima donošenja odluka.

Ako ti problemi lokalne zajednice nisu još prepoznati od lokalnih vlasti onda je zadatak mladih  da rade na tome da se oni dovedu na dnevni red. 

Kroz istraživanje dobili smo jasne pokazatelje da se prava mladih ljudi ne stavljaju u prvi plan i da se zakoni o mladima ne poštuju, te da mladi nisu dovoljno edukovani ni uključeni u procese donošenja odluka. Kao primjer o nepoštivanju zakona su nam zakoni  o mladima koji obavezuju sve nivoe vlasti da kreiraju i usvoje strategije za mlade, ali one idalje nisu usvojene u svim lokalnim zajednicama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, odnosno usvojene su u samo 29 lokalnih zajednica. Strategije za mlade  na lokalnom nivou posebno su važne jer se bave pitanjima i problemima mladih koji se direktno odnose  na njih i koje imaju vidljiv, neposredan utjecaj, poput formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva. Čak i kada se strategije usvoje, otvara se pitanje njihove implementacije. Sveukupni politički sistem i uvjeti života kreiraju okolinu  u kojoj se čini da mladi većinom biraju jedan od dva moguća puta: otići ili ostati

Prethodna istraživanja mladih u Bosni i Hercegovini pokazala su da više od  polovine mladih nikada nije učestvovalo niti želi učestvovati u nekom obliku protesta, skupa ili  demonstracija, a  tek 23,9% ispitnika u određenoj mjeri interesuje politika. Prepreke učešća u donošenju odluka mogu biti psihološke prirode, što se odnosi na šire političke  stavove, kao i one vezane za specifičnu problematiku, a koji upravljaju našim ponašanjima. Također, problem je i neinformisanost o konkretnim problemima koje je potrebno rješavati. To podrazumijeva informisanje mladih o problemima njihove lokalne zajednice, kako doći do relevantnih informacija, kome se obratiti i kako bi se mogli isti problemi rješavati. 

S tim u vezi, ASuBiH će se kroz buduće aktivnosti i projekte posvetiti ovoj problematici. Trudit ćemo se da informišemo mlade ljude o načinu identifikovanja problema u njihovim lokalnim zajednicama, kao i na koji način riješiti isti. U narednom periodu razvoja i rada organizacije radit ćemo na osnaživanju glasa srednjoškolaca kao i do sad, te i na edukovanju istih o relevantnim stvarima koje ih se tiču. 

Također, u narednom periodu posvetiti ćemo se slanju publikacije na 15 adresa od kojih je 12 Ministarstava koja su zadužena za pitanja mladih, te tri Vijeća/ Savjeta mladih: Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Time im želimo ponuditi suradnju za djelovanje na rješavanje pomenute problematike.

Srednjoškolci su kategorija koja je u fazi usvajanja životnih vrijednosti, te organizacije za mlade treba da ponude različite edukativne sadržaje a na mladima je da uzimaju koliko im je potrebno i šta.

Ovom prilikom želimo izraziti našu iskrenu zahvalnost svima koji su doprinijeli ovom istraživanju, kao i izradi publikacije, te vrijedno radili na organizaciji i implementaciji.

 

Publikaciju možete pronaći klikom ovdje.